Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Професійна освіта, спеціалізація – Професійна освіта (економіка)

 

Перелік дисциплін навчального плану галузі знань галузі знань «Освіта», спеціальності «Професійна освітаспеціалізація – Професійна освіта (економіка)»

ЕКОНОМІСТ - ПЕДАГОГ    НОВА престижна конкурентноздатна СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

«Професійна освіта, спеціалізація – Професійна освіта (економіка)»  –
 

«Педагог професійного навчання  в галузі економіки, фахівець з економіки»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Кваліфікація:

- Педагог професійного навчання в галузі економіки, фахівець з економіки.

Термін підготовки бакалаврів:

- денної форми навчання - 4 роки.

Ґрунтовна міжпредметна підготовка дає можливість отримання одразу двох спеціальностей: “Педагог професійного навчання в галузі економіки, фахівець з економіки”.

Випускники отримують можливість працевлаштування у двох сферах: педагогічній та економічній, у напрямах, що пов’язані з соціально-виховною діяльністю, навчанням персоналу, підвищенням його кваліфікації, тренінговою роботою; можуть реалізувати свої педагогічні здібності у професійно-технічних навчальних закладах, де надається економічна освіта чи здійснюється викладання економічних дисциплін, у закладах післядипломної професійної освіти; у популярній на сьогодні бізнес-освіті, освітніх проектах, консультативній роботі (коучінгу) тощо; можуть працювати у сферах малого та середнього бізнесу, страхуванні, банківських та фінансових послуг, управління та державного регулювання економічними процесами; успішно виконувати функції керівників та менеджерів різних рівнів та сфер діяльності організацій.

Первинні посади,які може обіймати випускник освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за цією спеціальністю: викладач навчального закладу I-II рівнів акредитації, куратор, вихователь професійно-технічного навчального закладу, інструктор виробничого навчання, інструктор виробничого навчання робітників масових професій, майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, викладач-стажист, технолог-наставник, завідувач навчальною лабораторією, проектувальник, економіст, економіст з маркетингу, менеджер із закупівлі, менеджер зі збуту,  логіст , адміністратор, офіс-менеджер, організатор конгресів та торгівельних виставок  та ін.

У перспективі на основі бакалаврського рівня підготовки передбачається навчання студентів КНЕУ за магістерськими програмами.

Професійна діяльність охоплює такі напрями:

·                    викладання економічних дисциплін у вищих і професійно-технічних навчальних закладах, центрах післядипломної освіти;

·                    управління розвитком персоналу;

·                    організація навчання та підвищення кваліфікації працівників  на основі інноваційних технологій;

·                    робота внутрішнім тренером і коучем;

·                    організація соціально - виховної роботи.

 

Випускники успішно реалізовують кар’єру викладача економічних дисциплін у навчальних закладах, бізнес тренера у тренінгових компаніях, фахівця чи керівника відділу навчання та розвитку персоналу, корпоративного університету підприємств і організацій.

 

Перелік конкурсних предметів (сертифікатів ЗНО), необхідних для вступу на спеціальність Професійна освіта, спеціалізаціяПрофесійна освіта (економіка):

 

Перелік конкурсних предметів

(сертифікатів ЗНО)

Ваговий коефіцієнт

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі

 
 

1. Українська мова та література

0,2

100

 

2. Історія України

0,4

100

 

3. Іноземна мова

Географія

0,3

 

100

 

 

Набір здійснюється лише на денну форму навчання.

За довідками звертатисям. Київ, пр. Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет імен іВадима Гетьмана,  кафедра педагогіки та психології, ауд. 306; тел: 371- 61- 05;  098-969-68-60

 

Остання редакція: 27.03.17