Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Про підготовку п'ятого номера альманаху "Університетська кафедра"23 Листопада 2015р.

Шановні колеги!

 

Кафедра філософії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана формує наступний (п'ятий) випуск філософського альманаху „УНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА“. Метою видання є задоволення та реалізація творчих і наукових інтересів професійних філософів, розвиток філософської освіти та науки в Україні, впровадження наукових, теоретичних та методологічних розробок в практику. Основні рубрики альманаху:                            культурологія,

аксіологія,

філософія,

етнологія,

дискусії,

рецензії,

анотації

Періодичність видання: один раз на рік, обсяг – 12 друк. аркушів. Свідоцтво Мінюсту про державну реєстрацію: Серія КВ №17909-6759Р; Міжнародний стандартний номер серійного видання: ISSN2227-1503. Фахова реєстрація Міністерства освіти і науки України, наказ № 153 від 14. 02. 2014.

Матеріали друкуються мовою оригіналу (українська, російська – іноземні автори країн СНД, англійська). Рукопис статті обсягом 0,5 др. арк. має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань: авторська довідка, адреса, УДК, заголовки, анотації та ключові слова українською, англійською та російською мовами. Обсяг анотації українською та російською – 200-300 знаків, англійською – 2-3 тисячі знаків.

Стаття має містити постановку проблеми та її зв'язок з важливими науково-практичними завданнями, актуальність теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, основні висновки та перспективи подальших досліджень. Покликання на використані джерела подавати внизу сторінки[1]за зразком[2]. Наприкінці тексту – транслітерація за нормами НБУ ім. В. Вернадського.

Редколегія здійснюєвідбір матеріалів та організовує проведення зовнішнього (анонімного)рецензування статей, що готуються до публікації.

Відхилені рукописи авторам не повертаються. Опубліковані матеріали віддзеркалюють точку зору авторів, яка не завжди може збігатися з позицією редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації, посилання на філософські першоджерела, цитати, власні імена тощо, несуть автори публікацій.

 

Адреса редакції: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, кафедра філософії, тел.: (044) 489-09-54; e-mail: almanac@kneu.edu.ua

Інтернет ресурс (website), доступний в мережі, під доменним ім'ям:

http://uka.kneu.edu.ua/ua/

 

З повагою,
д-р. філос. н., проф. Вільчинський Юрій Михайлович (головний редактор),

канд. філос. н., Кругляк Мирослава Іванівна (відповідальний секретар).[1]Залізняк Л. Л. Первісна історія України. – К.: Вища школа, 1999. – 263 с. – С. 143.

[2]Франко І.Поза межами можливого // Франко І.Зібраннятворів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45. – C. 276–285. – С. 284.