Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

12 травня 2017 р. на кафедрі філософії відбулося засідання секцій «Філософія», «Етика» та «Культурологія» 84-ї студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України»06 Червня 2017р.

Про результати  84-ї студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України», (секції «Філософія», «Етика» та «Культурологія»)

 

12 травня 2017 р.

Науковий керівник- проф. Ю.М. Вільчинський

 

При проведенні щорічних наукових студентських конференцій кафедра регулярно забезпечує роботу секцій «Філософія», «Етика» та «Культурологія».

12 травня 2017 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» була проведена 84-а наукова студентська конференція «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України». У зв»язку з цим, згідно з планом роботи конференції, кафедрою філософії 16-17 травня 2017 року було організовано і проведено засідання платформ  «Філософія», «Етика» та «Культурологія». Модераторами платформ були: к.філос.н., доц. Северин-Мрачковська Л.В.(платформа «Філософія»), к. філос. н., доц. Деркач В.Л. (платформа «Культурологія»), к.філос.н., доц. Кучера Т.М.(платформа «Етика»).

На засіданні платформ як члени експертної комісії були присутні викладачі: д.філос.н., проф. Вільчинський, к.філос.н., доц. Бондар С.В., к.філос.н., доц. Войнаровська Л.І., к.ф.н., на посаді доцента, Козлов Є.В.,  к.ф.н., к.філос.н., ст. викл. Лисенко О.В.,  ст. викл. Глєбова Т.В., ст. викл. Пітякова Т.С. та інші.

У роботі платформи прийняли участь сорок чотири студенти з різних факультетів університету І та ІІ курсів навчання. Представлені у їх доповідях результати наукових досліджень, проведених ними, були присвячені широкому колу актуальних філософських та етико-культурологічних проблем. Зокрема, вони стосувалися питань осмислення сенсу, перспектив і можливих наслідків світової глобалізації, соціально-економічних та етико-гуманістичних вимірів і реалій сучасного українського сьогодення, проблемного поля духовно-релігійного дискурсу, необхідності вивченні логіки та філософії для розвитку особистості та формування культури мислення економіста тощо.

У обговоренні доповідей активно приймали участь і дискутували всі присутні на засіданні платформи. Студенти ставили багато запитань до доповідачів та акцентували увагу на різноманітних аспектах обговорюваних проблем. Необхідно відзначити вміння переважної більшості студентів ґрунтовно відповідати на запитання, аргументовано захищати свої переконання та логічно правильно відстоювати власну думку.

За результатами підведення підсумків роботи платформи були визначені переможці.

Студенти, що зайняли призові місця та були нагороджені

почесними грамотами та грамотами за активну участь

 

Секція «Філософія»

І місце

Антонівська Ольга Станіславівна. ОЕФ, 1 гр., 1 курс.

Тема:«Неофашизм та філософія Ніцше: чи є підстави для констатації ідейної «спадковості»?

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Северин-Мрачковська Л.В.

ІІ місце

Конашук Аліна Володимирівна.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Кібернетичні передумови нової антропології».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Королькова Ксенія Сергіївна.Маркетинг 6Р03; РМ – 104, 1 курс.

Тема:«Новітня японська філософія: стан, тенденції, перспективи».

Наук. керівник:к.філос.н., ст. викл. Лисенко О.В.

ІІІ місце

Виноградова Анна Ігорівна. РМ-101,1-й курс.

Тема:«Макіавеллізм в історії філософської думки».

Науковий керівник:к. філос. н., доц. Бондар С.В.

Заставна Діана Юріївна. Маркетинг 6Р03; РМ-101, 1 курс.

Тема: «Філософське підгрунтя алхімії».

Науковий керівник:к. філос. н., доц. Бондар С.В.

Кочмар Катерина Сергіївна.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Феномен «позитивного мислення».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Грамоти за активну участь:

Бірюков Денис Ігорович.  ФІСІТ, ІЕ-101, І курс.

Тема:«Агностицизм: критичне осмислення».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Бондаренко Світлана Ігорівна.РМ-101, 1-й курс.

Тема:«Францисканство як філософське вчення». 

Науковий керівник:к. філос. н., доц. Бондар С.В.

 Гудь Наталія Ігорівна.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Чи можна довести реальність існуючого світу?»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Мурга Тетяна Ігорівна.Маркетинг 6Р03; РМ – 104, 1 курс.

Тема:«Життя після життя»: досвід філософської рефлексії».

Наук. керівник:к.філос.н., ст. викл. Лисенко О.В.

Овчарук Марія Романівна.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Чи пахне троянда, коли її ніхто не нюхає?»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Пархоменко Іван Олександрович.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«То чи існує Бог?»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Фурда Віктор Олександрович.ОЕФ, 3 гр., 1 курс.

Тема:«Соціальне партнерство як явище сучасного екномічного буття».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Северин-Мрачковська Л.В.

Секція «Етика»

І місце:

Феденко Дмитро Олександрович,ФІСІТ, ІЕ-101.

Тема:«Ілюзія свободи особистості в кіберпросторі».

Науковий керівник– к.філос.н., доц., Деркач В.Л.

ІІ місце:

Падалка Марія Анатоліївна,ЮП-107, 1 курс.

Тема:«Культура спілкування й етикет»

Науковий керівник– ст. викл. Глебова Т.В.

Сидоренко Богдана Олегівна,ФЕ та У; 6Е05 -101, 1 курс.

Тема:«Гуманістична та авторитарна етика» (Е.Фромм),

Науковий керівник– ст. викл. Глебова Т.В.

Боярчук Владислав Вадимович,МЕ-101, 1 курс.

Тема:«Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку. (С. Гантінгтон)».

Науковий керівник– ст. викл. Глебова Т.В.

ІІІмісце:

Гудзь Каріна Ігорівна.Юридичний факультет. Правознавство 6Ю01, 105 гр, 1 курс.

 Тема:«Професійна етика сучасного юриста: європейський досвід та українські реалії».

Науковий керівник– к.філос.н., доц., Кучера Т.М.

Медведчук Дмитро Миколайович.Юридичний факультет. Правознавство 6Ю01, 102 гр, 1 курс.

Тема:«Комунікативна мова жестів та етикет».

Науковий керівник– к.філос.н., доц., Кучера Т.М.

Ястремська Тетяна Тарасівна.Юридичний факультет. Правознавство 6Ю01, 105 гр, 1 курс. Тема:«Перфекціонізм – етика особистого удосконалення».

Науковий керівник– к.філос.н., доц., Кучера Т.М.

Грамоти за активну участь:

Артеменко Наталія Сергіївна.ФУПСтаП 6У03, гр.УП-102, 1 курс.

Тема:«Аскеза і медитація в морально-духовних практиках».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Л.І.Войнаровська.

 Близнюк Антон Миколайович.Юридичний факультет. Правознавство  6Ю01  104гр.,  1 курс.

Тема:«Екологічна етика».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Кучера Т.М.

 Івлієва Катерина Генадіївна.ФІСІТ, ІЕ-101,  І курс.

Тема:«Розумний егоїзм vsальтруїзм»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Луговська Марія Олександрівна.  ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Міра виправданої довіри».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Нечепуренко Марія Олександрівна.Юридичний факультет. Правознавство  6Ю01  102гр., 1 курс.

Тема:«Мистецтво любові (Е. Фромм)».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Кучера Т.М.

Овчаренко Юлія Юріївна.Юридичний факультет. Правознавство  6Ю01  105гр., 1 курс.

Тема:«Світові релігії про смерть та безсмертя».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Кучера Т.М.

Позняк Сергій Петрович.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:  «Феномен аморальності: два погляди».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Рахуба Святослав Олександрович.ФЕФ, гр.ФБ-103, 1 курс.

Тема:«Етичні проблеми віртуальної реальності».

Науковий керівник: ст.викл. Пітякова Т.С.

Ромось Ганна Григорівна.Юридичний факультет. Правознавство  6Ю01  105гр., 1 курс.

Тема:«В. Соловйов: концепція «Абсолютного Добра».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Кучера Т.М.

Сайко Валерія Сергіївна.  ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Проблема самотності в сучасному світі».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Ситницька Олександра Олександрівна. Юридичний факультет. Правознавство  6Ю01  105гр., 1 курс.

Тема:«Етика чоловіків і жінок».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Кучера Т.М.

Мельник Володимир Вадимович.ФЕФ,1 курс.

Тема:«Жива етика» Реріхів.

Наук. керівник:? на жаль точно не знаю (ст.викл. Глєбова Т.В.чи  ст.викл. Пітякова Т.С.).

 

Секція «Культурологія»

І місце:

Лагно Анна Юріївна.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Проблема рівноправ’я в контексті гендерної ідентичності».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

ІІ місце:

Баркар Крістіна Вікторівна.ФІСІТ, ІСА-201, ІІ курс.

Тема:«Проблема штучного інтелекту: філософські аспекти»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Пилькевич Антон Леонідович.ФІСІТ, ІСА-201, ІІ курс.

Тема:«Технологічний прорив чи крах (до прогнозів майбутнього з погляду філософії техніки)».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Аріков Іван Іванович.Міжнародна економіка і менеджмент. 108 гр., 1 курс.

Тема:«Астрономія в культурній традиції»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Соколов С.В.

ІІІ місце:

Молодецька Леся Ігорівна.ФІСІТ, ІЕ-102, І курс.

Тема:«Смерть і безсмертя».

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Плевако Дар'я Валеріївна.Маркетинг 6Р03; РМ – 104, 1 курс.

Тема:«Філософський аналіз психо-соматичної каузальності»

Наук. керівник:к.філос.н., ст. викл. Лисенко О.В.

Цокурова Неля Володимирівна.  ФІСІТ, І курс, ІЕ-102

Тема:«Система суспільних цінностей»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Грамоти за активну участь:

Козинець Богдан Андрійович, ФУПСП-201, 1 курс,

Тема: «З. Фрейд: тотем і табу»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Пересада Андрій Володимирович, ІЕ-102, ФІСІТ, 1 курс.

Тема: «Якість вищої освіти: проблема критеріїв оцінки»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Сокиріна Дарія Андріївна,  ІЕ-102, ФІСІТ, 1 курс.

Тема: «Релігія і війна»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Федоренко Катерина Андріївна, ІЕ-102, ФІСІТ, 1 курс

 Тема: «Проблема критеріїв якості життя»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

Підрядська Ганна Володимирівна,  ІСА-201, ФІСІТ, 2 курс.

Тема: «Проблема розуміння простору і часу»

Наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.

 

Переможці були нагороджені почесними грамотами, грамотами за активну участь і цінними подарунками. Усім учасникам конференції оголошено подяки, а науковим керівникам студентів-доповідачів запропоновано збільшити кількість балів поточного контролю з дисципліни «Філософія».

24 травня 2017 року відбулося засідання круглого столу факультету управління персоналом, соціології та психології, якому структурно підпорядкована кафедра філософії (у рамках проведення ІІ туру 84-ї студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України»). Переможці засідання кафедральних платформ «Філософія», «Етика» та «Культурологія», які посіли 1-ші місця (Антонівська О.С., Феденко Д.О., Лагно А.Ю.) виступили з доповідями на факультетському круглому столі.

Результати участі студентів у засіданні круглого столу факультету управління персоналом, соціології та психології (у рамках проведення ІІ туру 84-ї студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України»):

1.     Антонівська Ольга Станіславівна. (ОЕФ, 1 гр., 1 курс.Наук. керівник:к.філос.н., доц. Северин-Мрачковська Л.В) була нагороджена грамотою у номінації «Обгрунтованість авторської позиції».

2.     Феденко Дмитро Олександрович (ФІСІТ, ІЕ-101. Наук. керівник – к.філос.н., доц., Деркач В.Л.) був нагороджений  грамотою у номінації «Практична значимість результатів досліджень».

3.      Лагно Анна Юріївна ( ФІСІТ, ІЕ-102, І курс, наук. керівник:к.філос.н., доц. Деркач В.Л.) була нагороджена грамотою у номінації «Найкращі ораторські здібності».

За підсумками проведення засідання круглого столу вказані вище студенти були відзначені керівництвом факультету та нагороджені цінними подарунками.

На засіданні кафедри 22 травня 2017 р. прийнято рішення надати можливість студентам, які зайняли І-ІІІ місця, опублікувати тези своїх доповідей у збірнику матеріалів 84-ї студентської наукової конференції «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України».

 

 

Науковий керівник                                                проф. Ю.М. Вільчинський