КНЕУ - Положення про кафедру філософії

Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Положення про кафедру філософії