Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Вітаємо переможців 83 студентської наукової конференції04 Травня 2016р.

З 25-27 квітня 2016 року в Університеті було проведено щорічну 83 студентську наукову конференцію «Інноваційний ресурс соціально-економічного прогресу України», яка проходила у форматі факультетських круглих столів. На кафедрі педагогіки та психології 22 квітня була створена платформа «Психолого-педагогічна складова професійної підготовки студентів в умовах становлення інноваційної економіки». У роботі платформи взяли участь 17 студентів КНЕУ І-ІV курсів.

Призові місця отримали за використання емпіричних даних в науково-теоретичних дослідженнях,вміння подати наукову інформацію, комунікативні та ораторські здібності отримали:

1 місце

Доповідь «Психологічні особливості кібербуллінгу в підлітковому середовищі».

Кравчук Аліна ІУ к., юридичний факультет.

 Науковий керівник – ст.викл.Лавриненко Д.Г.

2 місце

Доповідь «Когнітивні стани у навчальній діяльності студентів»

Зеленько Анна, І к., обліково-економічний факультет

Науковий керівник – доц. Борисенко Л.Л.

3 місце

Доповідь «Вплив самооцінки на встановлення дружніх стосунків з однолітками»

Пузенко Дар’я, І к., факультет управління персоналом, соціології та психології

Науковий керівник – ст.викл. Тімакова А.В.

Вищеназвані студенти були нагороджені грамотами та книгами. Їх доповіді були рекомендовані конференцією та кафедрою до друку у збірнику наукових студентських доповідей.

Також винесено подякустудентам - учасникам конференції - за високий науковий рівень доповідей та активну участь  у науково-дослідницькій  роботі з психолого-педагогічних дисциплін.

Дякуємо усім студентам за участь і бажаємо нових звершень і перемог!