Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Представники кафедри управління персоналом та економіки праці взяли участь у парламентських слуханнях09 Червня 2017р.

У Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему: "Пріоритетність додержання страхових засад при реформуванні пенсійної системи".

З прийняттям Верховною Радою України 9 липня 2003 року законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення» розпочато запровадження трирівневої пенсійної системи. Перший рівень - солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - базується на засадах солідарності та субсидування і здійснення виплати пенсій та надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду. Другий рівень - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - базується на засадах обов’язкового накопичення пенсійних коштів та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом. Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення - грунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами додаткових пенсійних виплат до тих, що належать їм за першим і другим рівнями пенсійної системи.

Сьогодні в Україні функціонують перший і третій рівні системи пенсійного забезпечення. Другий рівень пенсійної системи накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - досі не запроваджено.

Учасники парламентських слуханьнаголошували на тому, що Україна зіткнулася з проблемами функціонування системи пенсійного забезпечення, що зумовлені демографічними, соціальними та економічними викликами.

- «Незважаючи на те, що протягом останніх 12 років солідарна система пенсійного страхування зазнавала постійних змін, вона потребує значного реформування з метою відновлення диференціації пенсій залежно від розміру сплачених внесків та забезпечення фінансової стабільності солідарної системи».

Виступаючі також відзначали, що проблеми системи пенсійного забезпечення зумовлені  й демографічною ситуацією та комплексом соціально-економічних проблем.

Запровадження ж накопичувальної системи - це серйозне випробування для соціально-економічного стану України.

Накопичувальним пенсійним схемам притаманний довготривалий процес пенсійних накопичень, оскільки кошти до Накопичувального фонду відраховуються протягом всієї трудової діяльності. Накопичувальна система передбачає здійснення інвестицій та залучення до цього процесу недержавних фінансових інституцій, що з економічної точки зору завжди є ризикованим інструментом. Результатом дії таких факторів може стати недостатність накопичених особою коштів для забезпечення достатнього рівня життя та пенсії.

Учасники слухань окреслили широке коло питань, а також наголошували на необхідності ретельно підготуватися до проведення пенсійної реформи.