Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Рейтинговий список студентів факультету управління персоналом, соціології та психології, що подали документи на переведення на навчання за державним замовленням (на вакантні місця)25 Вересня 2017р.

Напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці», деннаформа навчання

Рейтинговий бал за 100 бальною шкалою

3 курс, денна форма навчання

Дода Олександра Дмитрівна

78,20

Шурман Алла Олександрівна

74,06