Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Вчена рада факультету

Положення про вчену раду факультету

Регламент роботи вченої ради факультету

Склад вченої ради факультету

управління персоналом, соціології та психології

ДВНЗ "Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана"

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

1.                 

Артеменко Світлана Богданівна

доцент кафедри політології та соціології

2.                 

Бабін Світлана Михайлівна

інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультативного пункту кафедри управління персоналом та економіки праці

3.                 

Базилюк Борис Григорович

в.о. керівника виборного органу первинної профспілкової організації працівників факультету управління персоналом, соціології та психології

4.                 

Василенко Андрій Олександрович

старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці

5.                 

Вільчинський Юрій Михайлович

завідувач кафедри філософії

6.                 

Гаєвська Оксана Борисівна

професор кафедри політології та соціології

7.                 

Герасименко Оксана Олександрівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

8.                 

Козлов Євген Васильович

доцент кафедри філософії

9.                 

Колот Анатолій Михайлович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

10.             

Корват Лариса Володимирівна

доцент кафедри педагогіки та психології

11.             

Кравчук Оксана Іванівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

12.             

Кругляк Мирослава Іванівна

доцент кафедри філософії

13.             

Манелюк Юрій Михайлович

доцент кафедри політології та соціології

14.             

Музичко Людмила Володимирівна

доцент кафедри педагогіки та психології

15.             

Петюх Василь Миколайович

заступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці

16.             

Поплавська Оксана Миколаївна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

17.             

Роговська Анастасія Андріївна

студентка ІІІ курсу І групи спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіка праці»

18.             

Рудакова Світлана Григорівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

19.             

Савенкова Людмила Олексіївна

завідувач кафедри педагогіки та психології

20.             

Саркісова Оксана Юріївна

доцент кафедри педагогіки та психології

21.             

Сгадова Валентина Василівна

професор кафедри педагогіки та психології

22.             

Северин-Мрачковська Людмила Василівна

доцент кафедри філософії

23.             

Смолянюк Володимир Федорович

завідувач кафедри політології та соціології

24.             

Табачук Василь Олександрович

в.о. керівника виборного органу первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, студент І курсу І групи спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіка праці»

25.             

Фугіль Тетяна Юріївна

голова Студентської академічної ради факультету управління персоналом, соціології та психології, студентка ІІІ курсу І групи спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіка праці»

26.             

Харламов Віталій Андрійович

студент І курсу ІІ групи спеціальності 6104 «Професійна освіта»

27.             

Цимбалюк Світлана Олексіївна

декан факультету управління персоналом, соціології та психології

28.             

Шкода Тетяна Никодимівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

29.             

Щетініна Людмила Валеріївна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

30.             

Щур Оксана Петрівна

студентка ІІІ курсу ІІ групи спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіка праці»

31.             

Щур Ростислав Ігорович

студент ІІ курсу ІІ групи спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіка праці»

 

Остання редакція: 03.07.17