Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

01 грудня 2017 р. о 15:00 в ауд. 539 відбудеться конференція трудового колективу факультету управління персоналом, соціології та психології29 Листопада 2017р.

01грудня 2017 р. о 15:00

в ауд.539

 

відбудеться конференція трудового колективу факультету управління персоналом, соціології та психології

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

 

1.Звіт декана факультету управління персоналом, соціології та психології про результати роботи факультету за 2017 рік.

2. Дообрання представників професорсько-викладацького складу факультету управління персоналом, соціології та психології до вищого колегіального органу громадського самоврядування – конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».