Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Рейтинг успішності студентів першого року навчання бакалаврського та магістерського рівнів підготовки факультету управління персоналом, соціології та психології, які навчаються за державним замовленням для призначення академічної стипендії 14 Вересня 2018р.

Бакалаврський рівень підготовки

1-й курс

Магістерський рівень підготовки

Перший рік навчання (5 курс)