Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (освітньо-професійна програма «Економічна та бізнес-освіта»)

 

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») (далі - Комітет) створено у межах реалізації проєкту Erasmus+ КА2 CBHE«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)№ 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP.

 

Метою Комітету є забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») на основі партнерства із зацікавленими суб’єктами господарювання всіх форм власності незалежно від підпорядкування, органами державної і виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, які є експертами у сфері професійної освіти.

Основні завдання Комітету:

 • прогнозування потреб ринку праці у викладачах професійної освіти;
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • спільна розробка та експертиза освітніх програм, внесення пропозицій щодо змісту, форм та методів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • розробка рекомендацій щодо удосконалення навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • спільна організація навчальної, виробничої та педагогічної практик здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • залучення здобувачів вищої освіти до виробничої, викладацької і дослідницької діяльності на базах членів Комітету;
 • розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних лабораторій, центрів тощо;
 • участь в освітньому процесі та екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти, в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників;
 • забезпечення працевлаштування випускників;
 • моніторинг якості підготовки фахівців.

Склад Комітету:

 • Саркісова Оксана Юріївна, гарант освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта», доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.
 • Кулалаєва Наталя Валеріївна, професор кафедри педагогіки та психології, д.пед.н.
 • Боднар Катерина Валеріївна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.

 

Положення про Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»).

 

 

Остання редакція: 14.02.22