Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Анотації навчальних дисциплін на 4 курс