Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Інноваційні методики викладання сучасної соціології

Предмет дисципліни: інноваційні методики викладання соціології у вищій школі, організація науково-дослідної діяльності студентів.

Мета дисципліни: підготовка студентів довикладацької діяльності у сфері соціології,засвоєння ефективних дидактичних принципів, інноваційних методик, технік і прийомів викладаннясоціологічної науки.

Завдання дисципліни:

вивчення студентами фундаментальних дидактичних принципів викладацької діяльності;

-розуміння сучасних інноваційних методів, їх специфіки у викладанні різних соціологічних дисциплін; 

- опанування студентами правильної методики оцінювання навчання та якості проведення різних форм занять з соціології;

- раціональна організація самостійної роботи студентів;

опанування навичками та вміннями ефективної організації науково-дослідної діяльності. 

Остання редакція: 04.04.16