Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Метод експерименту в соціальних науках

Мета: ознайомити студентів з теоретичними та процедурними засадами проведення експерименту в соціальній науці.

Завдання:забезпечити студентів знаннями про теоретико-методологічні засади, структурні рівні, особливості експериментального дослідження, ознайомити їх з актуальними класичними та сучасними експериментальними дослідженнями, проведеними в різних галузях соціальної науки, формувати у студентів практичнінавички та вміння щодо планування, організації та проведення експериментів у соціології, опрацювання експериментальних результатів.

Предмет:сутність, особливості та зміст експерименту в соціальній науці, структура, методика, засоби проведення експерименту, експериментальна ситуація, принципи планування та організації експериментального дослідження,валідність експерименту, способи опрацювання експериментальних даних.

Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету