Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологічні методи з маркетингових досліджень

Мета: сформувати уявлення студентів про їхнє місце і діяльність, можливості та задачі у сфері маркетингу.Розвиток у студентів необхідних знань, практичних навичок і методів соціологічного аналізу в проведенні маркетингової роботи в комерційних і некомерційних організаціях, установах, інститутах.

Завдання: полягають у формуванні уявлень про основні складові маркетингу; навичок самостійного аналізу ринку, ринкової ситуації, перспектив реалізації товарів і послуг, переважно освітніх; уявлень про основи цінової політики в маркетингу; уявлень про канали розподілу і просування товарів і послуг; здібностей і вмінь проводити роботи по збору та аналізу маркетингової інформації; знань і навичок, необхідних для проведення маркетингових досліджень; знань про природу конкуренції та основи конкурентних стратегій; розуміння специфіки продажу послуг, зокрема освітніх.

Предмет:зміст, методи і цілі маркетингової діяльності в аспекті соціологічного аналізу ринкових відносин, вивчення широкого кола завдань стійкого розвитку суспільства в сучасних умовах. Спільне використання інструментів соціології й маркетингу дозволяє збільшити можливості соціологічної й маркетингової теорії й практики. Соціальний маркетинг наочно демонструє свої можливості для посилення ефективності змін в суспільстві. Особливе значення мають маркетингові дослідження, зорієнтовані на вивчення ситуації на ринку. Оволодіння методикою здійснення маркетингових досліджень суттєво підвищує підприємницький потенціал суб’єктів бізнесу.

Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету

  • Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях (68.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Сучасні соціологічні теорії глобалізації»  для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»17 Жовтня 2019 р.
  • Соціологічні методи в маркетингових дослідженнях (77 KB)паспорт науки_»Соціологічні методи в маркетінгових дослідженнях»05 Жовтня 2017 р.