Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціальний аудит трудових відносин

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів фундаментальних уявлень і базових знань щодо соціального аудиту і його функцій в сучасному суспільстві; принципи, види та сфери застосування; міжнародні стандарти соціального аудиту та сучасні методики його проведення.

Основні завдання вивчення дисципліни:

•розглянути теоретичні та методологічні засади соціального аудиту, його проблемні питання через призму соціологічних знань;

• проаналізувати основні зарубіжні моделі та досвід соціального аудиту;

• створити наукові уявлення про головні тенденції розвитку соціального аудиту;

• дослідити місце і роль соціального аудиту в сучасному суспільстві, що трансформується.

Остання редакція: 06.04.16