Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчальні дисципліни PhD

Обов'язкові навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Остання редакція: 15.05.23