Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Соціологія капіталу та підприємницької діяльності

Мета:забезпечення якісної економічної освіти студентів, формування у них знань й практичних навичок, спрямованих на успішну діяльність в умовах ринкової економіки та плюралізму форм власності, створення передумов формування особистої підприємницької ініціативи.

Завдання:ознайомити студентів з основними понятійно-категоріальними елементами курсу; сформувати уявлення про соціокультурні особливості підприємництва як особливої форми економічної діяльності, роль підприємництва у формуванні соціальної структури та громадянського суспільства;розкрити мотивацію підприємницької діяльності, мету та цінності підприємництва; ознайомити з основними соціологічними підходами стосовно аналізу феномену підприємництва.

Предмет:взаємодія суспільства, ринку і підприємництва; визначення мотивації підприємницької діяльності, мети та цінностей підприємництва; розуміння підприємця як суб’єкта соціально-політичного процесу; аналіз моделей декларативної підприємницької поведінки

Остання редакція: 12.07.16