Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Сучасні соціологічні теорії

Мета— усвідомити роль і значення сучасних соціологічних теорій у процесі розвитку суспільства, опануватиі сторичні форми та напрями розвитку соціологічних знань, їх взає­мозв’язок, взаємовплив і наукову цінність з позицій сьогодення, а та­кож науково­-теоретичні, соціально-політичні та ідеологічні чинники впливу на розвиток, характер і спрямованість теоретичної думки та емпіричних досліджень у соціології.

Остання редакція: 07.04.16