Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Публічне обговорення змін до освітньо-професійних програм "Економічна та соціальна психологія" та "Практична психологія"зі спеціальності 053 «Психологія»08 Квітня 2021р.

До уваги стейкхолдерів освітньо-професійних програм "Економічна та соціальна психологія" та "Практична психологія" зі спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

За підсумками  проходження акредитації підготовлено проєкт змін до цих освітньо-професійних програм та відповідних навчальних планів.   

Пропонуємо усім зацікавленим особам ознайомитись із змістом цих документів та надіслати свої відгуки та пропозиції на електронну адресу кафедри педагогіки та психології: kpp@kneu.edu.ua

Проєкт змін до освітньо-професійної програми та навчального плану "Економічна та соціальна психологія"

Проєкт змін до освітньо-професійної програми та навчального плану "Практична психологія"