Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Тренінг-курси “Технології інноваційного навчання в економічному університеті”

Підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів на кафедрі педагогіки та психології КНЕУ

Історія створення та розвиток підвищення кваліфікації викладачів на кафедрі педагогіки та психології

Постійно діючі тренінг-курси підвищення кваліфікації викладачів КНЕУ було започатковано у 2001 році під керівництвом д.п.н., професора В. А. Козакова, який у той час очолював кафедру педагогіки та психології.

До розроблення програми та змісту тренінг-курсів було залучено найбільш досвідчених викладачів кафедри.

Кожні 4-5 років програма курсів оновлюється з урахуванням сучасних тенденцій і здобутків психолого-педагогічної науки і практики.

 За роки існування тренінг-курсів було втілено такі програми як

ü   «Сучасні методи навчання» (2001-2005),

ü   «Впровадження тренінгових технологій у навчальний процес» (2004-2006),

ü   «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» (2006-2011),

ü    «Технології інноваційного навчання в економічному університеті» (2012-2016),

ü    удосконалений варіант програми «Формування психолого-педагогічної компетентності викладачів» (2014- 2016).

Загальною метою тренінг-курсів є формування умінь, що забезпечують ефективне викладання та підвищення професійної компетентності викладачів, способів їх розвитку й удосконалення.

Призначення тренінг-курсів підвищення кваліфікації викладачів КНЕУ та інших вищих навчальних закладів щодо психолого-педагогічної компетентності, педагогічної майстерності, їх саморозвитку та застосування інноваційних технологій навчання у процесі викладацької діяльності.

Після проходження тренінг-курсів слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Навчальний процес

Графік занять встановлюється навчально-методичним відділом університету.

Окрім аудиторної роботи викладачі розробляють педагогічний проект. На вибір учасників тренінг-курсів – це може бути проект навчальної технології з певної теми навчальної дисципліни, яку викладає слухач, проект удосконалення конкретних аспектів навчального процесу, проект запровадження педагогічних інновацій тощо.

Для ефективності її реалізації здійснюється індивідуально-консультативна робота.

Основною формою навчання є тренінгова як така, що найбільшою мірою відповідає особливостям навчання дорослих на основі інноваційно-орієнтованого та суб’єктно-продуктивного підходів.

Крім тренінгів передбачено проведення майстер-класів.

У процесі тренінг-курсів  застосовується комплекс інтерактивних методів:

Ø    інформаційно-презентативні (презентації, міні-лекції, бесіди, розповіді, покази, демонстрації, ілюстрації);

Ø    алгоритмічно-дійові: круглий стіл, дискусія, дебати, мозковий штурм, сase-study, робота в малих групах, рольові й дидактичні ігри, обмін досвідом, групове обговорення тощо;

Ø    самостійно-пошукові (робота з літературою, творчізавдання, проектування,метод портфоліо,метод проектів).

Контроль і оцінювання результативності проходження тренінг-курсів здійснюється із застосуванням рейтингової системи оцінювання, що враховує поточну успішність (оцінювання роботи слухачів на тренінгах) та підсумкову оцінку за виконання педагогічного проекту і його презентацію.

Формат підсумкового оцінювання: «зараховано з відзнакою»,  «зараховано», «не зараховано»  (свідоцтво не видається).

Наші пріоритети

Пріоритетне значення упроцесі навчання надається створенню сприятливого соціально-психологічного клімату, атмосфері співпраці.

У процесі навчання враховуються особливості аудиторії, побажання слухачів.

 

 

Остання редакція: 20.12.16