Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Науково-аналітичні записки