Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Остання редакція: 24.12.22