Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітньо-наукова програма 051 "Економіка"

Остання редакція: 18.01.23