Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу організацій: основні теоретичні проблеми та технології забезпечення» (31.03.2021)31 Березня 2021р.

31 березня 2021 рокув рамках ХІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Психологічне здоров’я персоналу організацій: основні теоретичні проблеми та технології забезпечення», організована спільно лабораторією організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та кафедрою педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У конференції взяли участь науковці, викладачі, аспіранти та студенти, які цікавляться питаннями збереження та дослідження психологічного здоров’я особистості у навчальній та професійній діяльності.

 

На конференції були представлені доповіді:

 • «Стиль життєдіяльності  та проблеми психологічного здоров’я освітнього персоналу»(Максименко С.Д., директор Інституту психології імені  Г.С. Костюка НАПН України);
 • «Вплив копінг-стратегій на психологічне здоров'я персоналу освітніх організації»(Карамушка Л.М., заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України);
 • «Формування психологічного здоров’я як актуальне завдання психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців в економічному університеті»(Артюшина М.В., завідувачка кафедри педагогіки та психології КНЕУ);
 • «Довіра та психологічна безпека як чинники психологічного здоров’я персоналу організацій»(Савченко О.В., заступник завідувача кафедри педагогіки та психології КНЕУ);
 • «Основні підходи до дослідження проблеми самоефективності особистості в контексті забезпечення психологічного здоров’я в зарубіжній психології»(Креденцер О.В., провідний науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України);
 • «До проблеми дослідження  невротичних стилів поведінки особистості в умовах ковідної пандемії»(Борисенко Л.Л., доцент кафедри педагогіки та психології КНЕУ);
 • «Розвиток умінь майбутніх психологів із забезпечення професійного здоров’я персоналу організації на заняттях з психології здоров’я в КНЕУ»(Ловка О.В., доцент кафедри педагогіки та психології КНЕУ);
 • «Креативність особистості як детермінанта забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу»(Лагодзінська В. І., старший науковий співробітник лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України) та ін.

 

Учасники обговорили умови збереження психологічного здоров’я особистості в умовах пандемії Covid-19, проблеми викладання валеологічних дисциплін, перспективи проведення спільних наукових досліджень та подальших науково-практичних заходів за відповідною тематикою.

 

За результатами конференції було прийнято низку важливих рішень:

 • позитивно оцінити досвід двох інституцій в аналізі та осмисленні проблеми  психологічного здоров’я освітнього персоналу (на рівні наукових досліджень та освітньо-педагогічної діяльності);
 • сприяти спільному вивченню  проблеми психологічного здоров’я науково-педагогічних працівників, зокрема в період пандемії Covid-19 (через проведення спільних науково-практичних форумів, виконання спільних проєктів тощо);
 • посилювати впровадження в навчально-виховний процес навчальних курсів для студентів з проблеми забезпечення психологічного здоров’яперсоналу в організації;
 • сприяти  оволодінню студентамиметодами діагностики та корекції психологічного здоров’яперсоналу в організації під час проходження студентами  практики в науковій установі;
 • сприяти наданню психологічної допомоги студентам та викладачам в період пандемії Covid-19 через психологічну службу закладу вищої освіти.