Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Увага! 24 лютого 2016 р.відбудеться засідання Вченої ради факультету управління персоналом, соціології та психології22 Лютого 2016р.

24 лютого 2016 р. о 10:30  в ауд. 337

відбудеться засідання Вченої ради факультету управління персоналом, соціології та психології

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

1. Про винесення пропозицій Вченій раді Університету щодо обрання на посади завідувача кафедри соціології та завідувача кафедри політології факультету управління персоналом, соціології та психології.

2. Різне.