Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Рейтинговий список студентів факультету управління персоналом, соціології та психології, що подали документи на переведення на навчання за державним замовленням (на вакантні місця)30 Березня 2018р.

 

Рейтинговий бал за 100 бальною шкалою

2 курс, спеціальність 054 Соціологія, спеціалізація «Соціологія економіки та підприємництва», денна форма навчання

Полякова Аліна Валеріївна

77,72

 

Рейтинговий бал за 100 бальною шкалою

3 курс, напрям підготовки «Управління персоналом та економіка праці», денна форма навчання

Шурман Алла Олександрівна

74,42

Купчинська Ксенія Петрівна

71,93

Гусаковський Владислав Андрійович

65,67