Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА СФЕРА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ12 Листопада 2017р.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі в роботі
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
14 - 16 листопада 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА СФЕРА: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Секція 1. Соціально-трудова сфера: глобальні виклики, інституціональні засади управління, стратегії та механізми розвитку

Секція 2. Оплата праці в умовах становлення нової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти трансформацій

Умови участі у конференції:

Термін подання тез – до 10 листопада 2017 року.

При поданні тез необхідно зареєструватись - https://goo.gl/hHbZzG

Під час роботи інтернет-конференції з 14 по 16 листопада учасники матимуть можливість он-лайн - обговорення поданих матеріалів (https://goo.gl/LUvXex).

Збірник матеріалів інтернет – конференції буде розміщений в репозитарії КНЕУ імені Вадима Гетьмана: http://ir.kneu.edu.ua/.

За результатами конференції на поштову адресу, вказану у заявці, кожному автору буде надіслано довідку про участь та програму конференції.

Робочі мови конференції– українська, російська, англійська.

Для науково-педагогічних працівників, аспірантів КНЕУ імені Вадима Гетьмана участь є безкоштовною.

Детальніше у інформаційному листі

 

Контактна інформація:

Адреса:
03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра управління персоналом та економіки праці, кім. 319

Контактні телефони:
моб. тел. 067 810 75 09, 066 779 20 29 (відповідальні секретарі оргкомітету – к.е.н., доцент Кицак Тарас Григорович, к.е.н., доцент Василик Алла Володимирівна).