Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Графік ліквідації академічної заборгованості та академічної різниці

Графік ліквідації академічної заборгованості студентів денної та заочної форм навчання  перенесено у розділ РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ТА ПЕРЕЗДАЧ https://fupstap.kneu.edu.ua/ua/rozklad_fupstap/

 

Остання редакція: 17.04.19