Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Вчена рада факультету

Положення про вчену раду факультету

Регламент роботи вченої ради факультету

Склад вченої ради факультету

управління персоналом, соціології та психології

ДВНЗ "Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана"

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

1.    

Артеменко Світлана Богданівна

доцент кафедри політології та соціології

2.    

Бабін Світлана Михайлівна

інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу навчально-консультативного пункту кафедри управління персоналом та економіки праці

3.    

Базилюк Борис Григорович

керівник виборного органу первинної профспілкової організації працівників факультету управління персоналом, соціології та психології

4.    

Варбан Євген Олександрович

доцент кафедри педагогіки та психології

5.    

Василенко Андрій Олександрович

заступник декана факультету, старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці

6.    

Вільчинський Юрій Михайлович

завідувач кафедри філософії

7.    

Волковська Анна Іванівна

аспірантка кафедри управління персоналом та економіки праці другого року навчання

8.    

Гаєвська Оксана Борисівна

заступник голови Вченої ради, професор кафедри політології та соціології

9.    

Герасименко Оксана Олександрівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

10.          

Горбов Владислав Володимирович

старший викладач кафедри соціології

11.          

Козлов Євген Васильович

доцент кафедри філософії

12.          

Колот Анатолій Михайлович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

13.          

Копилова Ірина Вікторівна

в.о. голови Студентської академічної ради факультету управління персоналом, соціології та психології, студентку ІІІ курсу ІІ групи спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»

14.          

Корват Лариса Володимирівна

доцент кафедри педагогіки та психології

15.          

Кравчук Оксана Іванівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

16.          

Кругляк Мирослава Іванівна

доцент кафедри філософії

17.          

Музичко Людмила Володимирівна

доцент кафедри педагогіки та психології

18.          

Петюх Василь Миколайович

завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці

19.          

Поплавська Оксана Миколаївна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

20.          

Рахманов Олександр Адольфович

професор кафедри соціології

21.          

Рудакова Світлана Григорівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

22.          

Саркісова Оксана Юріївна

доцент кафедри педагогіки та психології

23.          

Сгадова Валентина Василівна

професоркафедри педагогіки та психології

24.          

Северин-Мрачковська Людмила Василівна

доцент кафедри філософії

25.          

Табачук Василь Олександрович

в.о. керівника виборного органу первинної профспілкової організації студентів та аспірантів, студент І курсу І групи спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіка праці»

26.          

Харламов Віталій Андрійович

студент ІІ курсу ІІ групи спеціальності 6104 «Професійна освіта»

27.          

Цимбалюк Світлана Олексіївна

голова Вченої ради, декан факультету управління персоналом, соціології та психології

28.          

Шкода Тетяна Никодимівна

доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

29.          

Щетініна Людмила Валеріївна 

секретар вченої ради, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

30.          

Щур Ростислав Ігорович

студент ІІІ курсу ІІ групи спеціальності 6505 «Управління персоналом та економіка праці»

 

 

Остання редакція: 18.10.17