Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «ІМПЕРАТИВИ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ»02 Лютого 2017р.

Конференція відбудеться 25-26 квітня 2017рокув ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

Тематичні напрями роботи конференції:

  •   Соціально-трудова сфера: глобальні виклики, інституціональні засади управління, стратегії та механізми розвитку;
  •   Розвиток теоретико-прикладнихзасад гідної праці;
  •   Соціально-трудові відносини зайнятості та гідна праця: сучасні тенденції, виклики, нова модель розвитку;
  •   Ринок праці в умовах інноваційного розвитку: економічні, соціальні орієнтири та інституційні засади розвитку;
  •   Трудові доходи як компонента гідної праці: політика та механізми її реалізації;
  •   Професійний розвиток як компонента гідної праці: пріоритети, тренди та механізми забезпечення;
  •   Домінанти та пріоритети розвитку соціальної політики в контексті забезпечення гідної праці;
  •   Безпека праці в системі гідної праці: політика та механізми реалізації;
  •   Соціальний діалог як інститут забезпечення гідної праці
  •   Соціальна відповідальність і гідна праця: пріоритети та інноваційні технології забезпечення.

Інформаційний лист >>

За тематичними напрямами роботи конференції планується проведення круглих столів.

Орієнтовна програма роботи конференції:

25.04.2017р.

8.00 – 10.00: Заїзд та реєстрація учасників конференції

10.00 – 13.00: Пленарне засідання конференції. Презентація монографії «Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення»

13.00 – 14.00: Обідня перерва

14.00 – 17.00: Продовження пленарного засідання

19.00: Неформальне спілкування

 

26.04.2017р.

10.00 – 13.00: Засідання круглих столів за тематичними напрямами роботи конференції

12.00 – 13.00: Підведення підсумків

13.00 – 14.00: Кава-брейк

14.00 – 17.00: Культурно-просвітницькі заходи (ознайомлення з навчальною базою ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», екскурсіядо музею КНЕУ).