Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Пропозиції для обговорення

Запрошуємо стейкхолдерів до публічного обговорення  проєкту освітньо-наукової програми "Економічна та соціальна психологія" з підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Свої відгуки та пропозиції просимо також надсилати на електронну адресу кафедри педагогіки та психології: kpp@kneu.edu.ua