Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Партнери

Базами для проведення виробничої практики є, згідно укладених договорів, ГО «Український інститут соціальних досліджень імені О.Яременка» та Інститут економіки промисловості НАН України.

Партнери

Назва організації

Форма творчого співробітництва (комплексні теми, наукові дослідження, публікації, підготовка кадрів, стажування)

Термін

Результати, які отримані

Спілка орендарів і підприємців України – всеукраїнське громадське об`єднання підприємців (СОПУ) (відповідно до Договору між КНЕУ імені Вадима Гетьмана та СОПУ)

Проведення спільних заходів, інформаційна співпраця

З початку 2016 року

Участь викладачів кафедри соціології у заходах та програмах, які реалізує СОПУ, розміщення публікацій в журналі «Роботодавець».                           Ст. викладач Ільченко Б.В. є віце-президентом Спілки орендарів і підприємців України, що сприяло налагодженню взаємодії з підприємницьким сектором, виходячи із потреб кафедри соціології

Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка

 

Проведення круглих столів з соціологічної проблематики, спільних навчально-методичних заходів, практичних семінарів, тренінгів тощо. Проходження практики студентами IV-го курсу спеціальності «Соціологія економіки та підприємництва»

З 2017 року

Підписання договору проходження практики студентами IV-го курсу в Українському інституті соціальних досліджень імені Олександра Яременка

 

Учнівська Ліга самоврядування України за підтримки Офіс уповноваженого Президента з прав дитини

Проведення спільного навчально-практичного проекту «Відповідальне лідерство – шлях до успіху», мета якого полягає у набутті лідерами учнівського самоврядування вмінь та навичок як в сфері лідерства, так і в сфері економіки; активізація профорієнтаційної роботи

З жовтня 2017 року

18 листопада 2017 року – проведення занять проекту «Психологія лідера» та 25 листопада 2017 року – проведення занять проекту «Ораторське мистецтво»

ДВНЗ «Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова»

 

Проведення спільних конференцій, співпраця у написанні спільних наукових публікацій тощо

З 2016 року

Проведення кафедрою соціологію за підтримки ДВНЗ «Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова» міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку управлінських наук: український та польський досвід», 5-6 жовтня 2017 року у КНЕУ імені В.Гетьмана

Університет кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава)

Проведення спільних конференцій, організація відкриття магістерської програми з можливістю отримання подвійного диплому, домовленості про відкриття міжнародної сертифікаційної програми «Соціологія шлюбно-сімейних відносин» із залученням польсько-української медіа-фундації (розташована у Польщі) та можливості академічної мобільності викладачів та студентів КНЕУ імені В.Гетьмана

З 2016 року

Проведення кафедрою соціологію за підтримки Університет кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава) міжнародної науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку управлінських наук: український та польський досвід», 5-6 жовтня 2017 року у КНЕУ імені В.Гетьмана

НВК «Ерудит»

 

Проведення різних напрямків профорієнтаційної роботи у НВК «Ерудит».

 

З 2017 року

Завідувачкою кафедри соціології, професором Гаєвською О.Б. було підготовлено та проведено різні форми профорієнтації роботи у НВК «Ерудит», що сприяло популяризації КНЕУ імені В.Гетьмана та спеціальності «Соціологія» серед випускників даного ліцею

 

Компанія

Напрями співпраці

Сайт

Vytautas Magnus University (Lithuania) 

Організація та участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального"

http://www.vdu.lt/ru/

University of Foggia, Italy

Університет Фоджа, Італія

 

Участь у проектах міжнародної наукової мобільності. (16 жовтня 2018 року к.філос.н., доцент Дєдяєва І.П. взяла участь у конкурсному відборі викладачів англомовних програм під егідою Центру Міжнародної Академчної Мобільності КНЕУ в рамках програми міжнародної академічної мобільності ERASMUS+. Доц. Дєдяєва І.П. представила презентацію з навчальної дисципліни «Філософія»).

 

https://en.unifg.it/

 

Остання редакція: 02.11.20