Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Документи для обговорення

Кафедрою соціоекономіки та управління персоналом проводиться обговорення проєктів освітніх програм(побажання стейкхолдерів приймаються на адресу - kuprp@kneu.edu.ua):

 
 

Проєкт ОПП "Менеджмент персоналу"підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Проєкт ОПП "Соціальний менеджмент"підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 023 «Соціальна робота» галузі знань 232 «Соціальне забезпечення»

Проєкт ОПП "Менеджмент персоналу"підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Проєкт ОПП "Менеджмент соціальної сфери"підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Остання редакція: 02.06.23