Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Вчена рада факультету