Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проєкт ErasmusPlus UTTERLY

                         

 

Коротка назва проєкту: UTTERLY

 

Спільний проєкт

Пріоритет: Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 15 січня 2021 — 14 січня 2023

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: заклади вищої освіти, викладачі закладів вищої освіти

 

Офіційний сайт проекту https://projects.lnu.edu.ua/utterly/

 • Отримувач гранту: Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Партнерство:

 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, https://lnu.edu.ua/
 • Університет Вітовта Великого, Литва, https://www.vdu.lt/lt/
 • Байройтський університет, Німеччина, https://www.uni-bayreuth.de/de/
 • Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін, Франція, https://www.uvsq.fr/
 • Вроцлавський технічний університет, Польща, https://pwr.edu.pl/
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна,  https://kneu.edu.ua/
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Україна, http://pnpu.edu.ua/
 • Луцький національний технічний університет, Україна, http://lutsk-ntu.com.ua/uk
 • Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Україна, https://www.cuspu.edu.ua/ua/
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Україна, https://phdpu.edu.ua/
 • Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/
 • Національна академія педагогічних наук України, Україна, http://naps.gov.ua/
 • Криворізький Національний Університет, Україна, http://www.knu.edu.ua/

Мета проєкту: сприяти модернізації системи вищої освіти в Україні, запроваджуючи університетські центри підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій шляхом професійної сертифікації викладачів університетів.

Завдання проєкту:

 • модернізувати систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу;
 • запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання;
 • розробити та пілотувати нову  програму досконалості викладання з урахуванням потреб академічного середовища в Україні, що дозволить підвищити якість атестації викладачів університетів.

Виконавці проєкту:

 • Світлана Олексіївна Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.
 • Марина Віталіївна Артюшина, завідувач кафедри педагогіки та психології, д.пед.н.
 • Оксана Юріївна Саркісова, доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.
 • Олена Анатоліївна Булавіна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.е.н.
 • Алла Володимирівна Василик, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н.
 • Денис Валерійович Гризоглазов, В.о. директора Навчально-наукового інституту бізнес-освіти імені Анатолія Поручника, к.е.н.
 • Олена Володимирівна Шатілова, доцент кафедри менеджменту, к.е.н.
 • Марина Михайлівна Степура, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова, к.е.н.
 • Ганна Михайлівна Котіна, доцент кафедри фінансів імені Віктора Федосова, к.е.н.

Основні результати проєкту:

 1. Проведено порівняльне дослідження.

         Результати опитування викладачів щодо наявної моделі професійного розвитку в КНЕУ

         Звіт партнерів з ЄС щодо стратегії та моделі професійного розвитку на основі бенчмаркінгових досліджень

 1. Розроблено стратегію та модель викладацької майстерності.
  Стратегія досконалості викладання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на 2022-2026 роки
  Монографія "Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика"
 2. Навчено відібраних тренерів в ЄС.
 3. Відкрито Центри сертифікації.
  Методичне керівництво для створення та діяльності Центру досконалості викладання
  Дорожня карта створення Центру досконалості викладання
  Органіграма Центру досконалості викладання

 4. Розроблено професійні стандарти для викладачів університетів.
  Рекомендації щодо впровадження Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти»
 5. Покращено положення про атестацію викладачів.
 6. Розроблено навчальну програму викладацької досконалості.
  Силабус КНЕУ Менеджмент освітніх проєктів UTTERLY
  Силабус КНЕУ Трансформаційне лідерство в освіті UTTERLY
  Силабус КНЕУ Дизайн навчальної дисципліни UTTERLY
  Силабус КНЕУ Teach thought UTTERLY
  Cилабус КНЕУ Дуальна освіта UTTERLY
  Ухвала Вченої Ради КНЕУ про затвердження програми «Досконалість викладання»
  Навчальна платформа: https://utterly.
  education/
 7. Створено методологію оцінювання сертифікації.
  Методика оцінювання результатів навчання для сертифікації викладачів
   
 8. Навчено слухачів пілотних груп.
 9. Акредитовано програми сертифікації.

         Презентація КНЕУ під час kick-off meeting 16.02.2021

         Utterly Newsletter (January 2021 – July 2021)

          Utterly_Newsletter (August_2021-December_2021).

         Utterly Newsletter (January 2022 – June 2022)

         Utterly Newsletter (July 2022- December 2022)

        Стратегія стійкості Erasmus+ проєкту UTTERLY

         Стаття про проєкт Erasmus+ UTTERLY в Інформаційному віснику Інституту вищої освіти КНЕУ

 

 

 

 

Остання редакція: 30.11.23