Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (освітньо-професійна програма «Економічна та бізнес-освіта»)

 

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») (далі - Комітет) створено у межах реалізації проєкту Erasmus+ КА2 CBHE«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)№ 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP.

 

Метою Комітету є забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») на основі партнерства із зацікавленими суб’єктами господарювання всіх форм власності незалежно від підпорядкування, органами державної і виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, які є експертами у сфері професійної освіти.

Основні завдання Комітету:

 • прогнозування потреб ринку праці у викладачах професійної освіти;
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • спільна розробка та експертиза освітніх програм, внесення пропозицій щодо змісту, форм та методів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • розробка рекомендацій щодо удосконалення навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • спільна організація навчальної, виробничої та педагогічної практик здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • залучення здобувачів вищої освіти до виробничої, викладацької і дослідницької діяльності на базах членів Комітету;
 • розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних лабораторій, центрів тощо;
 • участь в освітньому процесі та екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти, в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників;
 • забезпечення працевлаштування випускників;
 • моніторинг якості підготовки фахівців.

 

СКЛАД ПРОФЕСІЙНОГО ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ
спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (освітньо-професійна програма «Економічна та бізнес-освіта»)

 

 1. Михайленко Марина Олегівна– головний спеціаліст відділу змісту освіти та організації освітнього процесу головного управління професійної освіти директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України.
 2. Притаманов Сергій Олексійович– Віцепрезидент Інституту професійних кваліфікацій
 3. Єршова Людмила Михайлівна– заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти, доктор педагогічних наук.
 4. Романова Ганна Миколаївна– заступник директора з наукової роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор.
 5. Петренко Лариса Михайлівна– завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.
 6. Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна – професор кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 7. Ковда Наталія Іванівна, завідувач Відділення економіки Ірпінського фахового коледжу економіки та права.
 8. Аврамчук Віра Анатоліївна – методист Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти у м. Києві.
 9. Нєсвєтов Олександр Олександрович– викладач циклової комісії економічних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Роменський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
 10. Гоменюк Дмитро Васильович– директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук.
 11. Марушевська Валентина Іларіонівна– директор Фахового економічного коледжу Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
 12. Грицак Неля Юріївна– директор Фахового коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана”, кандидат економічних наук.
 13. Царук Ольга Григорівна– викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою".
 14. Деревлюк Вікторія Володимирівна – директор вищого професійного училища № 25 м. Києва.
 15. Фесун Наталія Василівна- т.в.о. директора ДНЗ «Центр професійної освіти технологій та дизайну м. Києва».
 16. Авраменко Ольга Олексіївна– директор Державного професійно-технічного навчального закладу «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва».
 17. Гончаренко Алла Іванівна– директор ДНЗ «Центр професійної освіти інформаційних технологій поліграфії та дизайну м. Києва».
 18. Артюшина Марина Віталіївна– завідувач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор педагогічних наук, професор.
 19. Кулалаєва Наталія Валеріївна– професор кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор педагогічних наук, професор (голова Професійного дорадчого комітету).
 20. Саркісова Оксана Юріївна– доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант освітньо-професійної програми «Економічна та бізнес-освіта».
 21. Анохіна Ганна Володимирівна – старший викладач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (секретар Професійного дорадчого комітету).

 

Положення про Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»).

План роботи Професійного дорадчого комітету на 2022-2023 н.р.

Презентація ОПП «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)»

Результати опитування стейкхолдерів щодо змісту ОПП «Економічна та бізнес освіта»  спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)»

Звіт про результати роботи Професійного дорадчого комітету за 2022-2023 н.р.

План роботи Професійного дорадчого комітету на 2023-2024 н.р.

 

Остання редакція: 21.03.24