Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (освітньо-професійна програма «Економічна та бізнес-освіта»)

 

Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») (далі - Комітет) створено у межах реалізації проєкту Erasmus+ КА2 CBHE«Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE)№ 609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP.

 

Метою Комітету є забезпечення високої якості підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта») на основі партнерства із зацікавленими суб’єктами господарювання всіх форм власності незалежно від підпорядкування, органами державної і виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, фізичними особами, які є експертами у сфері професійної освіти.

Основні завдання Комітету:

 • прогнозування потреб ринку праці у викладачах професійної освіти;
 • надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • спільна розробка та експертиза освітніх програм, внесення пропозицій щодо змісту, форм та методів підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • розробка рекомендацій щодо удосконалення навчальних планів, програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • спільна організація навчальної, виробничої та педагогічної практик здобувачів вищої освіти спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»);
 • залучення здобувачів вищої освіти до виробничої, викладацької і дослідницької діяльності на базах членів Комітету;
 • розвиток інфраструктури партнерства, створення спільних лабораторій, центрів тощо;
 • участь в освітньому процесі та екзаменаційних комісіях з атестації здобувачів вищої освіти, в оцінці якості (експертизі) підготовки випускників;
 • забезпечення працевлаштування випускників;
 • моніторинг якості підготовки фахівців.

Склад Комітету

Голова КомітетуКулалаєва Наталія Валеріївна, професор кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.пед.н., проф.

Заступник Голови КомітетуПритаманов Сергій Олексійович, віцепрезидент Інституту професійних кваліфікацій.

СекретарБоднар Катерина Валеріївна, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.пед.н.

Члени Комітету

 • Михайленко Марина Олегівна, головний спеціаліст відділу змісту освіти та організації освітнього процесу головного управління професійної освіти директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України.
 • Теловата Марія Теодозіївна, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти та освіти дорослих, д.пед.н., проф.
 • Романова Ганна Миколаївна, професор кафедри професійної та вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти Університету менеджменту освіти, д.пед.н., проф.
 • Ковда Наталія Іванівна, завідувач відділення економіки Ірпінського фахового коледжу економіки та права.
 • Нєсвєтов Олександр Олександрович, викладач циклової комісії економічних дисциплін Роменського фахового коледжу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 • Гоменюк Дмитро Васильович, директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України, к.пед.н.
 • Марушевська Валентина Іларіонівна, директор Фахового економічного коледжу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 • Грицак Неля Юріївна, директор Фахового коледжу інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.е.н.
 • Сичова Мирослава Іванівна,заступник директора з навчальної роботи Педагогічного фахового коледжу Чернівецького університету імені Юрія Федьковича.
 • Царук Ольга Григорівна,викладач професійно-теоретичної підготовки Київського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.
 • Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., проф.
 • Артюшина Марина Віталіївна, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.пед.н., проф.
 • Саркісова Оксана Юріївна, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.пед.н., доц., гарант ОПП «Економічна та бізнес-освіта».

 

Положення про Професійний дорадчий комітет спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)» (ОПП «Економічна та бізнес-освіта»).

План роботи Професійного дорадчого комітету на 2022-2023 н.р.

Презентація ОПП «Економічна та бізнес-освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)»

Результати опитування стейкхолдерів щодо змісту ОПП «Економічна та бізнес освіта»  спеціальності 015 «Професійна освіта (Економіка)»

Звіт про результати роботи Професійного дорадчого комітету за 2022-2023 н.р.

План роботи Професійного дорадчого комітету на 2023-2024 н.р.

 

Остання редакція: 30.11.23