Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Науково-методична робота

У період з 2010р. по 2016р. видані: навчально-методичний посібник «Соціологія підприємництва» у 2010 р., навчально-методичний комплекс «Соціальна стратифікація і класова структура суспільства у 2011р. (проф. Рахманов О.А.), підручник та навчально-методичний комплекс «Соціальне управління» у 2012 році (проф. Гаєвська О.Б.), навчально-методичні комплекси «Соціалізація та самоідентифікація особистості у суспільстві» та «Демократія в системі політичних відносин суспільства» у 2015р. (проф. Рахманов О.А.), навчальний посібник «Історія соціології» у 2-х кн. І кн.:«Виникнення та розвиток соціології (від античних часів до ХХ ст.); ІІ кн.: Розвиток соціології у ХХ ст.) у 2015 р. (кол-в авторів кафедри: О.А. Рахманов, С.С. Бульбенюк, Ю.М. Манелюк). Результатом наукової діяльності кафедри, зокрема, її соціологічної складової, було видання монографій «Управління як соціальний феномен» у 2000 р. (проф. Гаєвська), «Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні» у 2010р., «Власники великого капіталу як суб`єкт соціально-економічних перетворень в Україні» у 2012р., «Топменеджери великого бізнесу в Україні. Соціологічний портрет» у 2014р. (проф.. Рахманов О.А.

Остання редакція: 22.02.16