Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Конкурс наукових робіт 2024 «ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ»

Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти «ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ІНСТИТУТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ»

 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана запрошує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти «Пріоритети розвитку людського капіталу та інститутів соціальної сфери» (за спеціальностями: «Економіка», «Менеджмент», «Соціальне забезпечення», «Публічне управління та адміністрування»).

Змагання проводяться відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII в рамках автономії вищого навчального закладу, а також за підтримки Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти» (Лист № 21/08-367 від 04.03.2024р.).

Метою конкурсу «Пріоритети розвитку людського капіталу та інститутів соціальної сфери» (далі Конкурс)є популяризація соціально відповідальної поведінки, виявлення обдарованої молоді, а також активізація науково-дослідної роботи студентів, як майбутніх управлінців у соціальній сфері, з питань розвитку і збереження людського капіталу, підвищення якості цієї сфери.

Тематика Конкурсу включає три напрями наукових досліджень:

  1. Управління персоналом;
  2. Менеджмент соціальної сфери;
  3. Соціоекономіка та соціальне забезпечення.

 

Конкурс відбуватиметься у два тури:

I тур– у закладах вищої освіти (до 16 вересня 2024 р.).

Відправлення конкурсних  наукових робіт студентів відбувається у два кроки:

 1) реєстрація на конкурс через посилання: https://forms.gle/ynsEEqBmGqzEJJMs9

 2) відправлення друкованих версій роботи за адресою: 03057, м. Київ, пр. Берестейський 54/1, к. 319 та електронних версій на електронну адресу: konkursnaukrobithrands@gmail.com (із зазначенням «на конкурс Пріоритети розвитку людського капіталу та соціальної сфери»).

 

Студентські наукові роботи, що подаються на конкурс, повинні відповідати вимогам  «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605 та зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 15.05.2017 р. № 620/30488.

Усі конкурсні роботи будуть перевірені на унікальність.

 

II тур Конкурсу поводиться у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана:

До 01 жовтня 2024 р. – членами Журі (запрошені провідні науковці з тематики конкурсу) будуть оцінені роботи конкурсантів  та визначені фіналісти (50% від загальної кількості учасників конкурсу).

Авторам кращих робіт за рішенням конкурсної комісії після 05 жовтня 2024 року будуть надіслані запрошення для участі у підсумковій конференції. 

15 жовтня 2024 р. відбудеться публічний захист робіт у режимі відеоконференції та визначення переможців Конкурсу.

 

Додаткова інформація:

Звертатися до координатора: Оксана Миколаївна Поплавська, заступник завідувача кафедри соціоекономіки та управління персоналом КНЕУ,

телефон: (067) 746-86-70,

електронна скринька: oksana.poplavska@kneu.edu.ua

 

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ НАУКОВИХ РОБІТ

 

1. На ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Пріоритети розвитку людського капіталу та інститутів соціальної сфери» подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів вищої освіти. Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів. Не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних вищих навчальних закладів.

Від одного ВНЗ може бути надіслано не більше 3-х робіт за тематичним напрямком.

2. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є здобувачі з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.

3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

4. Наукові роботи виконуються українською мовою. За погодженням з Організаційним комітетом може проводитись Конкурс іноземними мовами. На такий Конкурс наукові роботи подаються відповідними мовами.

5. У наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.

6. Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій та знімаються з розгляду.

Відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової  роботи

РЕЦЕНЗІЯ (КРИТЕРІЇ) на студентську наукову роботу, представлену на ІІ тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти «Пріоритети розвитку людського капіталу та інститутів соціальної сфери»

Остання редакція: 29.03.24