Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова робота

Види науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри:

• участь у науково-дослідних роботах:

   держбюджетних;

   на замовлення;

• публікація наукових праць, участь у конференціях;

• наукове керівництво дисертаційними, магістерськими дипломними роботами;

• проведення міжнародних науково-практичних конференцій;

• проведення щорічних загальноуніверситетських наукових студентських конференцій;

• проведення та участь у конкурсах студентських наукових робіт;

• рецензування монографій, навчальної літератури, статей;

• рецензування, опонування дисертаційних робіт.

 

ОСНОВНІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:

– формування державної соціальної політики, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та становлення середнього класу в суспільстві, реформування соціального захисту населення;

– наукове опрацювання інноваційних моделей, механізмів, методів і процесів управління працею і регулювання відносин, що функціонують у сфері праці;

– формування інституціональних засад і механізмів регулювання соціально-трудової сфери в умовах глобальних викликів;

– формування інституціональних засад трансформації ринку праці в глобальній інформаційній економіці;

– поглиблення методології та вдосконалення практики побудови організаційно-економічних механізмів та інструментів регулювання зайнятості та безробіття в умовах глобалізації;

– розроблення пропозицій щодо розвитку інституту соціального партнерства як регулятора соціально-трудових відносин;

– сутність, ґенеза, сучасні форми соціального капіталу;

– розроблення соціально-економічних механізмів забезпечення гідної праці, управління ефективністю та продуктивністю праці;

– стан, аналіз тенденцій розвитку та обґрунтування напрямів удосконалення компенсаційної політики, стимулювання праці, нормування праці, організації заробітної плати, запровадження соціальних пакетів;

 

– розроблення механізмів та інструментів управління персоналом на стадіях «життєвого циклу» розвитку організації та інші.

 

Звіт про наукову роботу кафедри соціоекономіки за 2021 рік

Звіт про наукову роботу кафедри соціоекономіки за 2022 рік

Звіт про наукову роботу кафедри соціоекономіки за 2023 рік

Матеріали кафедри в інституційному репозитаріi КНЕУ

 

 
Остання редакція: 13.06.24