Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

HR університет

HR університет було створено з метою поглиблення теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти у сфері менеджменту персоналу.

Основними завданнями HR університету є такі:

- залучення практиків – менеджерів персоналу, керівників відповідних підрозділів для ознайомлення здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників кафедри з сучасними трендами на ринку праці, змінами у сфері управління персоналом;

- обговорення з провідними фахівцями актуальних проблем, особливостей менеджменту персоналу у різних сферах економічної діяльності;

- проведення тренінгів, майстер-класів від роботодавців для набуття сучасних професійних компетентностей;

- залучення спікерів – фахівців менеджменту персоналу до обговорення освітніх програм «Менеджмент персоналу» для бакалаврського та магістерського рівнів освіти, удосконалення змісту робочих;

- поширення інформації та популяризація професії менеджера з персоналу;

- проведення спільних заходів (конференцій, круглих столів, вебінарів, тощо).

Формат роботи HR університету відповідає змісту зустрічі та проводиться як онлайн, так і у формі очних зустрічей.

Контактна особа– Алла В’ячеславівна Ільєнко, старший викладач кафедри соціоекономіки та управління персоналом (електронна скринька: ilienko.alla@kneu.edu.ua).

 

«Ресторанний бізнес і соціальні мережі» (4 листопада 2022 року)

«СV і конкуренція» (16 листопада 2022 року)

Воркшоп «Ефективність vs результативність: інструменти розвитку, управління та мотивації співробітників компанії» в рамках HR-UNIVERSITY KNEU  (16 березня 2023 року)

Воркшоп «СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ, WELL-BEING В УМОВАХ ЗМІН» в рамках HR-UNIVERSITY KNEU (30 березня 2023 року)

Остання редакція: 14.09.23