Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Менеджмент соціальної сфери"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікаціябакалавр менеджменту
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)  / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Менеджмент соціальної сфери"
Портфоліо освітньої програми

 

Детальний опис освітньо-професійної програми

1.  Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (4 роки навчання)

Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалаврана основі повної загальної середньої освіти – у формі національногомультипредметного тесту 2023 року або 2022 року, або зовнішнього незалежного оцінювання 2020 - 2021 р.

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2023 року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Конкурсні предмети

національного

мультипредметного            Ваговий 

тесту  (НМТ)                       коефіцієнт

1.Українська мова                   0.35            обов'язковий

2. Математика                          0,4             обов'язковий

3. Історія України                     0,25            за вибором вступника           

3. Іноземна мова                     0,25            за вибором вступника

3. Біологія                                 0,2              за вибором вступника

3. Фізика                                   0,2               за вибором вступника

3. Хімія                                      0,2             за вибором вступника

 

2.  Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освітина навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, якіздобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (2,3 роки):

Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалаврана основі на основі НРК-5 – у формі національногомультипредметного тесту 2023 року або 2022 року, або зовнішнього незалежного оцінювання 2020 - 2021 р.

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2023 року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі на основі НРК-5

Конкурсні предмети

національного

мультипредметного            Ваговий 

тесту  (НМТ)                       коефіцієнт

1.Українська мова                   0.35            обов'яхковий

2. Математика                          0,4             обов'яхковий

3. Історія України                     0,25            за вибором вступника           

3. Іноземна мова                     0,25            за вибором вступника

3. Біологія                                 0,2              за вибором вступника

3. Фізика                                   0,2               за вибором вступника

3. Хімія                                      0,2             за вибором вступника

 

3.  Яка вартість навчання за контрактом?

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

денна

заочна

дистанційна

26200 грн/рік

-

 18 200 грн/рік

 

4.  Які переваги навчання на спеціалізації «Менеджмент соціальної сфери»?

 • можливість набути додаткових компетентностей у сфері практичної психології, правознавства, фінансової аналітики, створення власного бізнесу та інші  (за вибором здобувача освіти);
 • поглиблене вивчення іноземної мови;
 • військова кафедра.

5.  В чому полягають переваги професії менеджер соціальної сфери?

 • переважно робота з людьми;
 • можливості кар'єрного зростання;
 • високий попит на ринку праці (відповідно до прогнозів попит на менеджерів соціальної сфери щороку зростатиме);
 • високий рівень заробітної плати;
 • суспільно значущий статус.

6. В яких сферах працевлаштовуються випускники?

 • Центральні та регіональні органи влади (міністерства, державні служби та адміністрації, Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування та інші); державні, приватні й громадські організації у сфері послуг (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, туризм, екологія, громадський транспорт та харчування тощо) та інших сферах економічної діяльності;
 • Департаменти (управління, відділи) соціального спрямування, управління персоналом у державних органах влади та приватних компаніях;
 • Проектні групи соціального спрямування міжнародних організацій
 • Тренінгові, аутсорсингові і консалтингові компанії.

 

7.  На яких посадах працюють випускники спеціалізації «Менеджмент соціальної сфери»?

 • менеджер соціальної сфери; менеджер із соціальної та корпоративної відповідальності; менеджер з організації консультативних послуг; менеджер соціальних проектів;
 • державний експерт у соціальній сфері; експерт з регулювання соціально-трудових відносин; експерт з соціальної відповідальності;
 • фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів); фахівець з аналізу ринку праці; інспектор з кадрів; лаборант (освіта, науковий підрозділ); помічник керівника у соціальній сфері; соціальний працівник;
 • економіст з праці; аналітик у сфері професійної зайнятості;
 • інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів; інструктор передових методів праці та інші
 • професіонал з розвитку персоналу; фахівець з аналізу ринку праці; фахівець з питань зайнятості (хедхантер); консультант з питань соціального розвитку.

 

Остання редакція: 09.06.23