Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Менеджмент персоналу"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікаціябакалавр менеджменту
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна / дистанційна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Менеджмент персоналу"
Портфоліо освітньої програми

 

Детальний опис освітньо-професійної програми

Детальний опис освітньо-професійної програми

1.  Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (4 роки навчання)

Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалаврана основі повної загальної середньої освіти – у формі національногомультипредметного тесту 2023 року або 2022 року, або зовнішнього незалежного оцінювання 2020 - 2021 р.

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2023 року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Конкурсні предмети

національного

мультипредметного            Ваговий 

тесту  (НМТ)                       коефіцієнт

1.Українська мова                   0.35            обов'язковий

2. Математика                          0,4             обов'язковий

3. Історія України                     0,25            за вибором вступника           

3. Іноземна мова                     0,25            за вибором вступника

3. Біологія                                 0,2              за вибором вступника

3. Фізика                                   0,2               за вибором вступника

3. Хімія                                      0,2             за вибором вступника

 

2.  Вступ на перший (бакалаврський) рівень вищої освітина навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, якіздобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (2,3 роки):

Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалаврана основі на основі НРК-5 – у формі національногомультипредметного тесту 2023 року або 2022 року, або зовнішнього незалежного оцінювання 2020 - 2021 р.

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту 2023 року та вагових коефіцієнтів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі на основі НРК-5

Конкурсні предмети

національного

мультипредметного            Ваговий 

тесту  (НМТ)                       коефіцієнт

1.Українська мова                   0.35            обов'язковий

2. Математика                          0,4             обов'язковий

3. Історія України                     0,25            за вибором вступника           

3. Іноземна мова                     0,25            за вибором вступника

3. Біологія                                 0,2              за вибором вступника

3. Фізика                                   0,2               за вибором вступника

3. Хімія                                      0,2             за вибором вступника

 

3.  Яка вартість навчання за контрактом?

 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

денна

заочна

дистанційна

30 000 грн/рік

18 200 грн/рік

          -

 

4.  Які переваги навчання на спеціалізації «Менеджмент персоналу»?

 • можливість набути додаткових компетентностей у сфері практичної психології, правознавства, фінансової аналітики, створення власного бізнесу та інші  (за вибором здобувача освіти);
 • поглиблене вивчення іноземної мови;
 • військова кафедра.

 

5.  В чому полягають переваги професії менеджер з персоналу?

 • переважно робота з людьми;
 • можливості кар'єрного зростання;
 • високий попит на ринку праці (практично 100% працевлаштування випускників, стабільна зайнятість);
 • високий рівень заробітної плати;
 • суспільно значущий статус.

 

6.  В яких сферах працевлаштовуються випускники?

 • департаменти НR - менеджменту, рекрутингу, розвитку, мотивації та оцінювання персоналу в міжнародних та вітчизняних компаніях;
 • рекрутингові агенції; тренінгові, аутсорсингові та консалтингові компанії.

 

7.  На яких посадах працюють випускники спеціалізації «Менеджмент персоналу»?

 • директор з управління персоналом;
 • керівник HR-департаменту;
 • HR-менеджер (менеджер з персоналу);
 • рекрутер;
 • фахівець з розвитку, адаптації, оцінювання та мотивації персоналу;
 • менеджер з корпоративної соціальної відповідальності.

 

 

Остання редакція: 09.06.23