Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Бізнес-освіта та тренерство"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань

01 «Освіта / Педагогіка»

05 «Соціальні та поведінкові науки»

Спеціальність

011 «Освітні, педагогічні науки»

051 «Економіка»

Освітня кваліфікація

магістр освітніх, педагогічних наук; магістр з економіки

Обсяг програми120 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 9 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Бізнес-освіта та тренерство"
Портфоліо освітньої програми
 

 

 

Спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 051 "Економіка"

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

1. Які конкурентні переваги навчання на освітньо-науковій програмі «Бізнес-освіта та тренерство»?

 • Унікальна можливість отримати освіту та освітню кваліфікацію, що не представлена більше в жодному університеті України;
 • обсяг освітніх компонентів в кредитах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, що може бути співвіднесений зі спеціальностями 011 «Освітні, педагогічні науки» та 051 «Економіка» є приблизно однаковий;
 • низка навчальних дисциплін (у т. ч. вибіркові компоненти) має методичне спрямування та проводиться у тренінговій формі;
 • представлена можливість обирати дисципліни (вибірковий компонент програми), орієнтовані на поглиблене вивчення різних напрямів тренінгової діяльності в організаціях, а саме: виявлення та аналіз проблем в роботі організації, що потребують вирішення шляхом проведення бізнес-тренінгів, застосування при цьому психологічного, цифрового, аналітичного, методичного тощо інструментарію, оптимізація процесів прийняття рішення на організаційному рівні та ін.;
 • науково-практична підготовка становить 1/3 від загального обсягу програми та містить чотири компоненти; «Дослідницький практикум» орієнтований на наукове дослідження процесів, що супроводжують розроблення, підготовку та проведення бізнес-тренінгів; тренінговий практикум «Розроблення бізнес-тренінгу», спрямований на практичне опанування основних методів, методик, технік і прийомів розроблення та проведення ефективних бізнес-тренінгів для працівників організацій; «Практика» передбачає безпосередньо розроблення та проведення бізнес-тренінгу; підготовка та захист кваліфікаційної магістерської роботи інтегрує всі отриманні знання, навички та вміння;
 • програма практики орієнтована на розроблення та проведення бізнес-тренінгів в закладах освіти, бізнес-структурах, громадських об’єднаннях тощо;
 • рівне співвідношення навчальних дисциплін педагогічного та економічного спрямування;
 • компетентний викладацький склад.

2. Яку кваліфікацію отримують випускники?

 • Освітня кваліфікація: магістр освітніх, педагогічних наук; магістр з економіки

3. Ким можуть працювати випускники?

 • бізнес-тренером (з навичками фасилітатора, коуча та модератора),
 • викладачами закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти дисциплін економічного спрямування
 • едвайзерами, тьютерами, менторами, едукаторами, репетиторами
 • андрагогами
 • фахівцями з освітнього дизайну
 • науковими співробітниками, методистами,
 • консультантами з вибору професії, професійного та кар’єрного зростання, освітніх трендів та технологій, бізнес-стратегій та креативної економіки у державних і комерційних організаціях різного типу
 • менеджерами з навчання та розвитку персоналу

4. Які потрібно здавати вступні іспити?

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з тесту загальної навчальної компетенції (ТЗНК) і тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором вступника) - програми ЄВІ.

 • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) - предметний тест з психології та педагогіки - програми ЄФВВ.
 • Вступники до магістратури, які мають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі, братимуть участь у вступній кампанії за результатами співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ (обох компонентів) та фахового іспиту замість ЄФВВ - програми фахових іспитів для здобувачів освітнього ступеня магістр

5. Які форми навчання можливі?

За цією спеціальністю навчання здійснюється лише на денній (очній) формі за кошти фізичних чи юридичних осіб (за контрактом).

6. Яка вартість навчання за контрактом?

 За перший рік (курс) навчання 50500,0 грн

За весь строк навчання 95950,0 грн (Дані прийому у 2024 році)

7. Детальний опис освітньо-професійної програми

 Розширена інформація про освітньо-професійну програму

8. Контакти:

Адреса: м. Київ, пр. Берестейський, 54/1, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, кафедра педагогіки та психології, ауд. 306.

Телефони:

Кафедра педагогіки та психології - (044) 371-61-05

Консультант з освітньо-наукової програми  - Кулалаєва Наталя Валеріївна ( 38 098) 365-95-62

Електронна пошта кафедриkpp@kneu.edu.ua

Група в Телеграм: Абітурієнт_КПП_2024: https://t.me/ 6Rpl24XHc_hjZTIy

Сторінка у мережі Facebook:

Кафедра педагогіки та психології КНЕУ : https://www.facebook.com/KafPedPsycholKNEU

 

 

Остання редакція: 08.07.24