Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Методичні матеріали. Корисна інформація для студентів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 - «ЕКОНОМІКА»

БЛАНК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

ГРАФІК ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ (РЕКОМЕНДАЦІЇ) ЩОДО ПІДГОТОВКИОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Менеджмент соціальної сфери» (для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти усіх форм навчання) КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО СПРЯМУВАННЯ ІІІ КУРСУ 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Менеджмент персоналу 2» ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «Менеджмент персоналу»  (для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти усіх форм навчання)

Остання редакція: 15.06.21