Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Методичні матеріали. Корисна інформація для студентів

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 - «МЕНЕДЖМЕНТ»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 - «ЕКОНОМІКА»

БЛАНК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

ГРАФІК ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Остання редакція: 14.01.21