Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова та навчально-методична робота

На кафедрі організована робота секцій з дисциплін «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Основи охорони праці», «Управління конфліктами» і «Менеджмент персоналу». Головною метою роботи секцій є підвищення компетентності викладачів кафедри, забезпечення уніфікованого підходу до викладання дисциплін, який повинен грунтуватися на компетентнісному підході, а також впровадження інноваційних технологій в навчальний процес. Викладачі готують тексти лекцій, слайди, технології проведення практичних занять і презентують ці матеріали на засіданнях секцій. Після цього відбувається обговорення представленого матеріалу, форма його подачі студентам, доцільність розгляду на заняттях. Матеріал аналізується з позицій формування у студентів професійних компетенцій. Колеги оцінюють, наскільки знання, вміння та навички, сформовані на заняттях, стануть в нагоді випускникам у професійній діяльності спочатку на низових посадах, а в майбутньому і на керівних.

З метою удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, впровадження компетентнісного підходу до організації навчального процесу та усунення дублювання матеріалів при вивченні студентами різних дисциплін професійного спрямування «Управління персоналом і економіка праці» на засіданнях кафедри відбувається презентація та обговорення програм навчальних дисциплін.

Презентація містить матеріали:

 • щодо завдань навчальної дисципліни;
 • предмета і об'єкта;
 • структури (тематичного плану);
 • компетенцій;
 • організації поточного контролю;
 • забезпечення навчального процесу;
 • перспектив розвитку навчальної дисципліни.

У складі кафедри функціонує Навчально-тренувальний центр з управління персоналом, основною метою якого є підвищення конкурентоспроможності випускників кафедри управління персоналом та економіки праці на основі посилення їх практичної підготовки.

Завдання Центру:

 • організаційно-методичне забезпечення проведення тренінгових занять на базі віртуальних структур;
 • використання у навчальному процесі інноваційних технологій навчання;
 • організація проходження студентами практики на базі віртуальних структур;
 • залучення до навчального процесу фахівців-практиків у галузі управління персоналом та економіки праці тощо.

Кафедра започаткувалащорічне проведення міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій. 2 - 6 листопада 2015 року було організовано інтернет-конференцію на тему: «Трансформація соціально-трудової сфери: сучасні виклики, тенденції інноваційного розвитку».

Кафедра виконує держбюджетну науково-дослідну роботу на замовлення Міністерства освіти і науки України  «Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці в умовах євроінтеграційних процесів та інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України»

 

Остання редакція: 28.01.16