Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Навчально-методична робота

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» 

Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ОПП «СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Методичні рекомендації щодо підготовки і захисту КВАЛІФІКАЦІЙНИХ БАКАЛАВСЬКИХ РОБІТ ОПП "МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ" 

Методичні рекомендації щодо підготовки і захисту КВАЛІФІКАЦІЙНИХ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ ОПП "МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

 

ГРАФІКИ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

Графік підготовки КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ОПП "МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ" (для здобувачів усіх форм навчання) 

Графік підготовки КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ОПП "СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для здобувачів усіх форм навчання)

Графік підготовки КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ освітньої програми "МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ" (для здобувачів усіх форм навчання) 

Графік підготовки КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ ОПП "МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ" (для здобувачів усіх форм навчання) 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ

Методичні рекомендації щодо підготовки КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни  «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ» ОПП "Менеджмент соціальної сфери" (для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти усіх форм навчання) 

Методичні рекомендації щодо підготовки КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни  «УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ» освітньої програми "Менеджмент соціальної сфери" (для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти усіх форм навчання) 

Методичні рекомендації щодо підготовки КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ 2» освітньої програми «Менеджмент персоналу»  (для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти усіх форм навчання)

Методичні рекомендації щодо підготовки КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН» освітніх програм «Менеджмент персоналу» та "Менеджмент соціальної сфери" (для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти усіх форм навчання)

Методичні вказівки (рекомендації) щодо підготовки КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни "МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН" здобувачів на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ – 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

ПРОГРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Програма організації та проведення практики освітньо-професійної програми «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» (для здобувачів вищої освіти магістерського рівня)

Програма організації та проведення практики освітньо-професійної програми «СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» (для здобувачів вищої освіти магістерського рівня)

Програма організації та проведення практики в умовах воєнного часу освітньої програми «МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ» (для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня)

Програма організації та проведення практики в умовах воєнного часу освітньої програми  «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ» (для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня)

Остання редакція: 05.04.24