Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Збірник наукових праць "Соціально-трудові відносини: теорія та практика". Видається кафедрою з 2011 року.