Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Наукова робота

І. Монографії підготовлені викладачами кафедри.

 • Савенкова Л.О. «Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт  психолого-педагогічного управління»: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005, - 212 с.
 • Савенкова Л.О. «Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх педагогів до професійного спілкування: Монографія – К.: КНЕУ, 1997. – 128 с.
 • Ковальчук Г.О. Проектування компонентів технологій керованої результативності навчання в системі неперервної економічної освіти : Навчально-методичний комплекс / За заг. ред. д.п.н., професора В.П. Сергієнка. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – Центр моніторингу якості освіти. – К. : НПУ, 2013. – 511 с. – ISBN978-966-483-765-8.
 • Ковальчук Г.ОУправління якістю навчання у регіональній системі неперервної освіти : Навч. посібник / Г.О. Ковальчук. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – Центр моніторингу якості освіти. – К. : НПУ, 2015. – 238 с.
 • Артюшина М.В. «Інноваційно-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка студентів в економічному університеті»: Монографія – К.: КНЕУ, 2009. – 271 с.
 • Котикова О.М. «Проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів в контексті євро інтеграційних процесів»: Монографія – К.: КНЕУ, 2009. – 252 с.
 • Романова Г.М. «Підготовка викладачів вищих економічних навчальних закладів до проектування навчальних технологій»: Монографія – К.: КНЕУ, 2010. – 343 с.

ІІ. Дисертації захищені викладачами кафедри за період її існування.

За останні десять років викладачами кафедри захищені чотири  докторських (Г.О.Ковальчук, М.В. Артюшина, О.М.Котикова, Г.М.Романова) та тринадцять кандидатських дисертацій (О.Ю. Саркісова, Ю.О. Матвієнко, С.М.Дубовик, Л.В.Янчарська, О.В.Ловка, Л.Л. Борисенко , М.І. Радченко, Л.М. Грущенко, Л.В. Музичко, Є.О.Варбан, Н.І.Федоренко, В.В. Завірюха, Л.В. Корват).

ІІІ. Види науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу кафедри:

 • участь у держбюджетних науково-дослідних роботах;
 • публікація наукових праць, участь у конференціях;
 • наукове керівництво дисертаційними роботами;
 • участь у проведенні загально університетських наукових студентських конференцій;
 • проведення конкурсу наукових студентських робіт тощо;
 • рецензування монографій, навчальної літератури, статтей;
 • рецензування, опонування дисертаційних робіт.

Наукова робота кафедри здійснюється відповідно до тематичних планів наукових досліджень кафедри за темою «Психолого-педагогічні засади удосконалення професійної підготовки в економічному університеті».

 
Остання редакція: 23.04.19