Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Проекти

В рамках удосконалення профорієнтаційної діяльності факультету управління персоналом соціології та психології, кафедра бере участь у проекті «Мотиваційні чинники вступу до КНЕУ», а саме соціологічною навчально-науковою лабораторією було проведено дослідження: «Динаміка мотиваційних чинників студентів до вступу в університет жовтень 2016 – жовтень 2017 рр». На основі отриманих даних з’явилась можливість визначити зміни в чинниках, які впливають на вибір абітурієнта та корегувати профорієнтаційну діяльність випускових кафедр  та факультету  в цілому.

Згідно з розпорядженням ректора університету з метою розвитку внутрішньо університетських процедур забезпечення якості освітньої діяльності, кафедра у співпраці з колективом кафедри інформатики та системології бере участь у загально університетському проекті, спрямованого на впровадження внутрішньо університетських процедур забезпечення якості освітньої діяльності, налагодження зворотного зв’язку між споживачами освітніх послуг та виявлення резервів підвищення якості освіти. Отримані результати надали змогу розробити відповідні практичні рекомендації та пропозиції для проведення загально університетського дослідження якості освітньої діяльності в КНЕУ на основі соціологічного опитування студентів та викладачів.

На замовлення  інституту кураторства університету кафедра бере участь у проекті "Куратор очима студентів", в рамках якого проведено соціологічне дослідження «Куратор очима студентів» на базі п’яти факультетів університету. Отримані соціологічні дані окреслюють базові характеристики та особливості роботи кожного куратора, що надає можливість вдосконалювати та поліпшувати ефективність роботи кураторів перших курсів. Замовнику було надано статистичні звіти та інфографіку по кожному факультету та куратору.

Соціологічна навчально-наукова лабораторія кафедри брала участь у польовому етапі проекту Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України «Ставлення студентської молоді до іммігрантів». В рамках університету було опитано студентів 1-5 курсів навчання.

Згідно договору з МАН, кафедра бере участь у встановленні прямих контактів з навчальними закладами (Гімназія №283 та економіко-правовий ліцей Деснянського району та ін.), що дає можливість проведення профорієнтаційних заходів серед учнів 8-11 класів.

 В рамках освітнього проекту «Відповідальне лідерство – шлях до успіху», ініційованого Миколаївською обласною організацією лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Молодь – майбутнє нації», кафедра провела ряд тренінгів та майстер-класів для учнів 9-11 класів. Координатором проекту є старший викладач кафедри Ільченко Б. В.

Міжнародна проектна діяльність кафедри у 2017-2018 навчальному році було продовжене з Університетом Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава), а саме проведені науково-практична конференція з міжнародною участю «Стан та перспективи управлінських наук: українсько-польський досвід» (5-6 жовтня 2017 р.) такруглий стіл «Наміри та можливості наукової та освітньої співпраці між ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» та Університетом Кардинала Стефана Вишинського (м. Варшава)» (28 квітня 2018 р.), на яких були присутні професор Рафал Беднарчик (відповідальна особа факультету родинознавства за східноєвропейське освітньо-наукове співробітництво університету)та інші представники УКСВ.

В рамках проекту «Рівність гендерних можливостей у державному та приватному секторах в Україні», який координується та реалізується Управлінням просуванням експорту, який ініційований Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, навчально-наукова соціологічна лабораторія кафедри соціології бере участь в підготовці, проведенні та аналітицірезультатів всеукраїнського опитування. Цільовою аудиторією є жінки-підприємиці, керівники жінок, працюючі абосоціальноактивні жінки.

Остання редакція: 17.04.19