Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Університет "Соціальні ініціативи"

 

Університет «Соціальні ініціативи» було створено з ініціативи науково-педагогічних працівників кафедри соціоекономіки та управління персоналом як соціальний проєкт.

МетоюУніверситету «Соціальні ініціативи» є формування соціально відповідальної поведінки здобувачів вищої освіти – майбутніх менеджерів соціальної сфери, соціальних менеджерів, інших професіоналів, керівників та поглиблення теоретико-практичних знань, набуття сучасних компетентностей щодо менеджменту соціальної сфери й соціального забезпечення всіма зацікавленими особами.

Основними завданнямиУніверситету «Соціальні ініціативи» є наступні:

- проведення тренінгів, майстер-класів від потенційних роботодавців для набуття сучасних професійних компетентностей;

- залучення практиків у сфері соціального менеджменту, менеджменту соціальної сфери для ознайомлення здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників кафедри з сучасними трендами та змінами у соціальній сфері;

- обговорення з провідними фахівцями актуальних проблем соціального менеджменту, пріоритетних напрямків розвитку соціальної сфери як України, так і за кордоном;

- залучення фахівців соціальної сфери до обговорення освітніх програм «Менеджмент соціальної сфери» бакалаврського рівня освіти та «Соціальний менеджмент» магістерського рівнів освіти, розробки пропозицій щодо удосконалення змісту робочих програм;

- поширення інформації та популяризація професії менеджера соціальної сфери, соціального менеджера, проведення спільних заходів.

 

Формат роботиУніверситету «Соціальні ініціативи» передбачає проведення онлайн або очних зустрічей, панельних дискусій, круглих столів, тощо.

Контактна особа– Кир’янова Олена Вікторівна кафедри соціоекономіки та управління персоналом(електронна скринька: elena.kirianova@kneu.edu.ua).

 

Заходи в рамках проєкту Університет "Соціальні ініціативи" на тему «Практика, стажування, дуальна освіта, подкаст»

Заходи в рамках проєкту Університет "Соціальні ініціативи" на тему "Коло насильства", спікер Анна Осіпова

Заходи в рамках проєкту Університет "Соціальні ініціативи"

Заходи в рамках проєкту Університет "Соціальні ініціативи" 17.11.2022

Остання редакція: 02.04.24