Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Освітня програма "Менеджмент персоналу"

Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність073 «Менеджмент»
Освітня кваліфікаціямагістр менеджменту
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяців / 1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Менеджмент персоналу"
Портфоліо освітньої програми

 

Детальний опис освітньо-професійної програми

 

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу» розроблена проєктною групою для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», затвердженого Наказом МОН України від «10» липня 2019 р. № 959.

Освітня кваліфікація –  магістр менеджменту.

 

2. Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Для вступу на ОПП «Менеджмент персоналу» (бюджет, контракт)  необхідно скласти Єдиний вступний іспит (ЄВІ), що складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови;  скласти предметний тест з управління та адміністрування та надіслати для розгляду мотиваційний лист.  Вимоги до складання мотиваційного листа, термін його подання визначені  Положенням про мотиваційний лист (додаток  6 до Правил прийому до КНЕУ імені Вадима Гетьмана у 2023 році.)

 

3. Термін  та форма навчання:

1 рік 4 місяці  –  очна (денна) форма навчання;

1 рік 6 місяців –  заочна форма навчання;

4. Яка орієнтовна вартість навчання за контрактом?

 

денна

заочна

дистанційна

За рік навчання:

33 700 грн.

20 100 грн. 

         -

За весь період навчання:

47 180 грн.

32 160 грн.

         -

 

5. Які переваги навчання на спеціалізації «Менеджмент персоналу»?

 • можливість пройти стажування та практику у провідних вітчизняних та зарубіжних компаніях;
 • поглиблене вивчення іноземної мови;
 • військова кафедра.

 

5. В чому полягають переваги професії менеджер з персоналу?

 • переважно робота з людьми;
 • можливості кар'єрного зростання;
 • високий попит на ринку праці (практично 100% працевлаштування випускників, стабільна зайнятість);
 • високий рівень заробітної плати;
 • суспільно значущий статус.

 

6.В яких сферах працевлаштовуються випускники?

 • департаменти НR - менеджменту, рекрутингу, розвитку, мотивації та оцінювання персоналу в міжнародних та вітчизняних компаніях;
 • рекрутингові агенції; тренінгові, аутсорсингові та консалтингові компанії.

 

7. На яких посадах працюють випускники спеціалізації «Менеджмент персоналу»?

 • директор з управління персоналом;
 • керівник HR-департаменту;
 • HR-менеджер (менеджер з персоналу);
 • рекрутер;
 • фахівець з розвитку, адаптації, оцінювання та мотивації персоналу;
 • менеджер з корпоративної соціальної відповідальності.

 

 

 
Остання редакція: 27.09.23