Факультет управлiння персоналом, соціології та психології

Менеджмент, cпеціалізація - Менеджмент персоналу

Освітньо-професійна програма "Менеджмент персоналу"

Детальний опис освітньо-професійної програми

 

1. Освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу» розроблена проєктною групою для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», затвердженого Наказом МОН України від «10» липня 2019 р. № 959.

Освітня кваліфікація –  магістр менеджменту.

 

2. Вступ на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Для вступу на ОПП «Менеджмент персоналу» (бюджет, контракт) - магістерський тест навчальної компетентності (МТНК), фаховий іспит, мотиваційний лист.

 

3. Термін  та форма навчання:

1 рік 4 місяці  –  очна (денна) форма навчання;

1 рік 6 місяців –  заочна форма навчання;

1 рік 6 місяців  –  дистанційна форма навчання.

 

4. Яка орієнтовна вартість навчання за контрактом?

 

денна

заочна

дистанційна

За рік навчання:

33 700 грн.

20 100 грн.

20 100 грн.

За весь період навчання:

47 180 грн.

32 160 грн.

32 160 грн.

 

5. Які переваги навчання на спеціалізації «Менеджмент персоналу»?

 • можливість отримати два дипломи – Польський (європейського зразка) та Український;
 • навчання за дуальною формою;
 • можливість пройти стажування та практику у провідних вітчизняних та зарубіжних компаніях;
 • поглиблене вивчення іноземної мови;
 • військова кафедра.

 

5. В чому полягають переваги професії менеджер з персоналу?

 • переважно робота з людьми;
 • можливості кар'єрного зростання;
 • високий попит на ринку праці (практично 100% працевлаштування випускників, стабільна зайнятість);
 • високий рівень заробітної плати;
 • суспільно значущий статус.

 

6.В яких сферах працевлаштовуються випускники?

 • департаменти НR - менеджменту, рекрутингу, розвитку, мотивації та оцінювання персоналу в міжнародних та вітчизняних компаніях;
 • рекрутингові агенції; тренінгові, аутсорсингові та консалтингові компанії.

 

7. На яких посадах працюють випускники спеціалізації «Менеджмент персоналу»?

 • директор з управління персоналом;
 • керівник HR-департаменту;
 • HR-менеджер (менеджер з персоналу);
 • рекрутер;
 • фахівець з розвитку, адаптації, оцінювання та мотивації персоналу;
 • менеджер з корпоративної соціальної відповідальності.

 

 

 
Остання редакція: 04.01.23